Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

JIP chirurgických oborů

Intenzivní péče o pacienty v souvislosti s chirurgickými výkony

 • Pooperační péče pro široké spektrum chirurgických oborů
 • Podpora selhávajících nebo ohrožených životních funkcí
 • Léčba bolesti, mobilizace a rehabilitace jako standardní součást intenzivní péče
 • Nedávno modernizované prostory a přístrojové vybavení
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Stanice A: +420 485 312 482
Stanice B: +420 485 312 327
Stanice C: +420 485 313 468
Budova A
Podlaží 2
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Lůžka a pokoje

18
intenzivních lůžek
O nás

O nás

Cílem komplexní intenzivní péče pro chirurgické obory je především stabilizovat stav pacienta po chirurgickém výkonu pro pobyt na standardním oddělení. Kromě stabilizace životních funkcí to znamená zajištění dostatečné výživy, zaléčení přidružených onemocnění a zvládnutí případných komplikací.

O některé pacienty se staráme již před velkými operačními výkony, zejména z důvodu vícečetných poranění (polytraumata) a problémů s výživou, oběhem a dýcháním. K tomu jsme vybaveni přístrojovou a monitorovací technikou, umožňující mimo jiné umělou plicní ventilaci a průběžné sledování a vyhodnocování stavu včetně invazivního monitorování.

Ročně léčíme přes 1300 pacientů, o které se na 18 lůžkách stará tým lékařů – intenzivistů  a 40 sester s převažující specializací pro ošetřování pacientů v intenzivní péči. Spolupracujeme s ARO a ostatními jednotkami intenzivní péče.

„Samotná dobře provedená operace je jen polovina cesty. U nás začíná neméně důležitá druhá polovina: co nejrychlejší návrat do kvalitního života.“

MUDr. Vladimír Mareš, primář

Klíčové výkony a diagnózy

 • Umělá plicní ventilace
 • Invazivní hemodynamické monitorování
 • Parenterální a enterální výživa
 • Léčba bolesti
 • Ultrazvuková diagnostika u lůžka

MUDr. Vladimír Mareš

primář JIP chirurgických oborů

Mgr. Jana Kusáková

vrchní sestra JIP chirurgických oborů

Časté dotazy