Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

JIP chirurgických oborů

Intenzivní péče o pacienty v souvislosti s chirurgickými výkony a traumaty

 • Perioperační péče pro široké spektrum chirurgických oborů
 • Podpora selhávajících a ohrožených životních funkcí (šokové stavy s multiorgánovým selháváním)
 • Léčba bolesti, mobilizace a rehabilitace jako standardní součást intenzivní péče
 • Parenterální a enterální výživa
 • Moderní přístrojové vybavení (až 50% lůžek s možností UPV, CVVHD, invazivní monitorace hemodynamiky, ultrasonografie, bronchoskopie, Motomed a další rehabilitační pomůcky)
Nový primář na JIP chirurgických oborů

Od 1. 1. 2024 došlo ke změně na pozici primáře JIP chirurgických oborů. Po 12 letech primariátu a více než 45 letech na oddělení odešel z pozice primá...

Starší aktuality
Pondělí
15 Leden
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Stanice A: +420 485 312 482
Stanice B: +420 485 312 327
Stanice C: +420 485 313 468
Budova A
Podlaží 2
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Lůžka a pokoje

18
intenzivních lůžek
O nás

O nás

Jsme samostatné oddělení Krajské nemocnice Liberec a.s. Ročně léčíme kolem 1200 pacientů, o které se starají 4 lékaři se specializací anesteziologie a intenzivní péče a 50 sester s převažující specializací pro ošetřování v intenzivní péči. Cílem komplexní intenzivní péče je ošetřování pacientů po velkém chirurgickém výkonu (včetně hrudní chirurgie, břišní a cévní chirurgie, urologie, traumatologie, ORL, ústní a čelistní chirurgie). Nedílnou součástí je i multimodální analgezie, enterální a parenterální výživa a rehabilitace.

Hlavní terapeutické okruhy

 • Perioperační péče u rozsáhlých chirurgických a traumatologických výkonů
 • Péče o polytraumata včetně nitrolebních úrazů a úrazů páteře
 • Terapie  možných  komplikací:  Septický, hemorrhagický a kardiogenní šok, břišní katastrofy, multiorgánová selhání, komplikace po hrudních výkonech, delirantní stavy.
 • Péče o nemocného po resuscitaci
 • Enterální a parenterální výživa
 • Multimodální analgézie
 • Rehabilitace

„Samotná dobře provedená operace je jen polovina cesty. U nás začíná neméně důležitá druhá polovina: co nejrychlejší návrat do kvalitního života.“

MUDr. Vladimír Mareš, emeritní primář

MUDr. Michal Fischer

primář JIP chirurgických oborů

Mgr. Jana Kusáková

vrchní sestra JIP chirurgických oborů

Časté dotazy