Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení soudního lékařství a toxikologie

Zajišťujeme soudně-lékařskou a toxikologickou službu pro celý Liberecký kraj

 • Jsme nejnověji založeným oddělením soudního lékařství v ČR
 • Ročně provedeme 500-600 pitev
 • Úzce spolupracujeme s oddělením patologie a klinické a soudní toxikologie KNL, a. s.
 • Vykonáváme znaleckou činnost pro účely orgánů činných v trestním řízení i soukromé subjekty
 • Jediné toxikologické pracoviště v kraji
 • Vyšetření vzorků pro klinickou a soudní praxi i samoplátce
 • Externí testy kvality včetně mezinárodní certifikac
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Soudní lékařství - Tel. +420 485 313 550
Soudní lékařství - Fax. +420 485 312 041
Soudní lékařství - E-mail soudni.lekarstvi@nemlib.cz
Toxikologie - Tel. +420 485 313 581
Toxikologie - E-mail toxikologie@nemlib.cz
Budova P
Podlaží P
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Laboratoře

Toxikologická laboratoř
Toxikologická laboratoř 6:30 – 15:00 pondělí – pátek
Toxikologická laboratoř – samoplátci
Toxikologická laboratoř – samoplátci 8:00 – 14:00 pondělí – pátek
O nás

Soudní lékařství

Provádíme soudně-lékařskou činnost pro spádovou oblast celého Libereckého kraje.

Ze zákona provádíme povinně zdravotní pitvy osob zemřelých

 • náhlou a neočekávanou smrtí
 • násilnou smrtí (z jiných příčin než chorobných), včetně sebevražd
 • při podezření, že úmrtí může být v příčinné souvislosti s nesprávným postupem při poskytování zdravotních služeb, které vyslovil zdravotnický pracovník zúčastněný na poskytování zdravotních služeb, lékař, který provedl prohlídku těla zemřelého, nebo osoba blízká zemřelému
 • pitvy osob zemřelých ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detenci

a soudní pitvy, které jsou nařizovány orgány činnými v trestním řízení při podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným činem.

Dále provádíme znaleckou  činnost pro potřeby orgánů činných v trestním řízení i soukromých subjektů. Znalecké posudky hodnotí závažnost poruchy zdraví (zranění) a mechanismus jejího vzniku u živých osob.

Ročně se na oddělení soudního lékařství provede přibližně 500-600 pitev.  OSL disponuje moderním pitevním traktem se 4 pitevními stoly a akreditovanou toxikologickou laboratoří. Mimo náplň autoptickou a toxikologickou se lékaři oddělení podílejí rovněž na výuce studentů 3. lékařské fakulty UK v Praze a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci.

Spolupráce

Oddělení soudního lékařství úzce spolupracuje s oddělením patologie a klinické a soudní toxikologie KNL, a. s, s Ústavem soudního lékařství FNKV a 3. LF UK v Praze a Policií ČR Libereckého kraje. Mimoto rovněž spolupracujeme s Národním centrem tkání a buněk, a. s. v Brně a s Oční tkáňovou bankou FNKV v Praze při odběru tkání pro transplantační účely.

Toxikologie

Zabýváme se zjišťováním a prokazováním přítomnosti toxikologicky významných látek v biologickém materiálu. Poskytujeme služby pro klinické obory, pro samoplátce a pro orgány činné v trestním řízení. Do vyšetření je zahrnuto stanovení hladiny alkoholu a těkavých látek, lékový a drogový screening v biologickém materiálu včetně analýzy ze zdravotních a soudních pitev.

Prokazujeme přítomnost léků a drog, provádíme kontrolu medikace a ověřujeme drogovou abstinenci pacientů. Tyto výkony mají význam pro klinickou i soudně lékařskou praxi. Dále z odebraného biologického materiálu stanovujeme přítomnost neznámých toxických látek, aby mohla být co nejdříve zavedena odpovídající léčba. Poskytujeme i vyšetření průmyslových škodlivin pro potřeby klinických oddělení.

Jsme jediným pracovištěm specializovaným na klinickou a soudní toxikologii v Libereckém kraji. Ročně v toxikologické laboratoři provedeme na 1 000 analýz škodlivin a kolem 2 000 vyšetření hladiny alkoholu v krvi a moči.

Dlouhodobě a úspěšně se účastníme externích testů kvality, které organizuje Národní referenční laboratoř a v poslední době i prestižní německá toxikologická společnost GTFCH se sídlem v Heidelbergu.

 

"Soudní lékařství  jest nauka o použití neboli vynaložení vědomostí a zkušeností lékařských k účelům soudním."

prof. MUDr. Josef Reinsberg, Praha, 1896

Náš tým

MUDr. MVDr. Tomáš Adámek

primář soudního lékařství

Kiwi Logo
Ing. Jaroslav Procházka

vedoucího toxikologické laboratoře

Kiwi Logo
Irena Firmanová

vedoucí laborantka

Dokumenty
Další informace
Časté dotazy