Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Nemocnice Turnov
485 311 111 Informační linka
Menu

Oddělení soudního lékařství

Zajišťujeme soudně-lékařskou službu pro celý Liberecký kraj

  • Jsme nejnověji založeným oddělením soudního lékařství v ČR
  • Ročně provedeme 500-600 pitev
  • Úzce spolupracujeme s oddělením patologie a klinické a soudní toxikologie KNL, a. s.
  • Vykonáváme znaleckou činnost pro účely orgánů činných v trestním řízení i soukromé subjekty
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Tel. +420 485 313 550
Fax. +420 485 312 041
E-mail soudni.lekarstvi@nemlib.cz
Budova P
Podlaží P
O nás

O nás

Provádíme soudně-lékařskou činnost pro spádovou oblast celého Libereckého kraje.

Ze zákona provádíme povinně zdravotní pitvy osob zemřelých

  • náhlou a neočekávanou smrtí
  • násilnou smrtí (z jiných příčin než chorobných), včetně sebevražd
  • při podezření, že úmrtí může být v příčinné souvislosti s nesprávným postupem při poskytování zdravotních služeb, které vyslovil zdravotnický pracovník zúčastněný na poskytování zdravotních služeb, lékař, který provedl prohlídku těla zemřelého, nebo osoba blízká zemřelému
  • pitvy osob zemřelých ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detenci

a soudní pitvy, které jsou nařizovány orgány činnými v trestním řízení při podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným činem.

Dále provádíme znaleckou  činnost pro potřeby orgánů činných v trestním řízení i soukromých subjektů. Znalecké posudky hodnotí závažnost poruchy zdraví (zranění) a mechanismus jejího vzniku u živých osob.

Ročně se na oddělení soudního lékařství provede přibližně 500-600 pitev.  OSL disponuje moderním pitevním traktem se 4 pitevními stoly a akreditovanou toxikologickou laboratoří. Mimo náplň autoptickou a toxikologickou se lékaři oddělení podílejí rovněž na výuce studentů 3. lékařské fakulty UK v Praze a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci.

Spolupráce

Oddělení soudního lékařství úzce spolupracuje s oddělením patologie a klinické a soudní toxikologie KNL, a. s, s Ústavem soudního lékařství FNKV a 3. LF UK v Praze a Policií ČR Libereckého kraje. Mimoto rovněž spolupracujeme s Národním centrem tkání a buněk, a. s. v Brně a s Oční tkáňovou bankou FNKV v Praze při odběru tkání pro transplantační účely.

 

"Soudní lékařství  jest nauka o použití neboli vynaložení vědomostí a zkušeností lékařských k účelům soudním."

prof. MUDr. Josef Reinsberg, Praha, 1896

Náš tým

Kiwi Logo
Kiwi Logo
Kiwi Logo
Kiwi Logo
Kiwi Logo
Kiwi Logo
Kiwi Logo
Eva Mouchová

referentka

Kiwi Logo
Šárka Vrbková

referentka

array(0) { }
Časté dotazy