Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení soudního lékařství a toxikologie

Zajišťujeme soudně-lékařskou a toxikologickou službu pro celý Liberecký kraj

 • Jsme nejnověji založeným oddělením soudního lékařství v ČR
 • Ročně provedeme 500-600 pitev
 • Úzce spolupracujeme s oddělením patologie a klinické a soudní toxikologie KNL, a. s.
 • Vykonáváme znaleckou činnost pro účely orgánů činných v trestním řízení i soukromé subjekty
 • Jediné toxikologické pracoviště v kraji
 • Vyšetření vzorků pro klinickou a soudní praxi
 • Externí testy kvality včetně mezinárodní certifikací
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Soudní lékařství - Tel. +420 485 313 550
Soudní lékařství - Fax. +420 485 312 041
Soudní lékařství - E-mail soudni.lekarstvi@nemlib.cz
Toxikologie - Tel. +420 485 313 581
Toxikologie - E-mail toxikologie@nemlib.cz
Budova P
Podlaží P
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Laboratoře

Toxikologická laboratoř
Toxikologická laboratoř 6:30 – 15:00 pondělí – pátek
O nás

Soudní lékařství

Provádíme soudně-lékařskou činnost pro spádovou oblast celého Libereckého kraje.

Ze zákona provádíme povinně zdravotní pitvy osob zemřelých

 • náhlou a neočekávanou smrtí
 • násilnou smrtí (z jiných příčin než chorobných), včetně sebevražd
 • při podezření, že úmrtí může být v příčinné souvislosti s nesprávným postupem při poskytování zdravotních služeb, které vyslovil zdravotnický pracovník zúčastněný na poskytování zdravotních služeb, lékař, který provedl prohlídku těla zemřelého, nebo osoba blízká zemřelému
 • pitvy osob zemřelých ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detenci

a soudní pitvy, které jsou nařizovány orgány činnými v trestním řízení při podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným činem.

Dále provádíme znaleckou  činnost pro potřeby orgánů činných v trestním řízení i soukromých subjektů. Znalecké posudky hodnotí závažnost poruchy zdraví (zranění) a mechanismus jejího vzniku u živých osob.

Ročně se na oddělení soudního lékařství provede přibližně 500-600 pitev.  OSL disponuje moderním pitevním traktem se 4 pitevními stoly a akreditovanou toxikologickou laboratoří. Mimo náplň autoptickou a toxikologickou se lékaři oddělení podílejí rovněž na výuce studentů 3. lékařské fakulty UK v Praze a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci.

Spolupráce

Oddělení soudního lékařství úzce spolupracuje s oddělením patologie a klinické a soudní toxikologie KNL, a. s, s Ústavem soudního lékařství FNKV a 3. LF UK v Praze a Policií ČR Libereckého kraje. Mimoto rovněž spolupracujeme s Národním centrem tkání a buněk, a. s. v Brně a s Oční tkáňovou bankou FNKV v Praze při odběru tkání pro transplantační účely.

Toxikologie

Zabýváme se zjišťováním a prokazováním přítomnosti toxikologicky významných látek v biologickém materiálu. Poskytujeme služby pro klinické obory a pro orgány činné v trestním řízení. Do vyšetření je zahrnuto stanovení hladiny alkoholu a těkavých látek, lékový a drogový screening v biologickém materiálu včetně analýzy ze zdravotních a soudních pitev.

Prokazujeme přítomnost léků a drog, provádíme kontrolu medikace a ověřujeme drogovou abstinenci pacientů. Tyto výkony mají význam pro klinickou i soudně lékařskou praxi. Dále z odebraného biologického materiálu stanovujeme přítomnost neznámých toxických látek, aby mohla být co nejdříve zavedena odpovídající léčba. Poskytujeme i vyšetření průmyslových škodlivin pro potřeby klinických oddělení.

Jsme jediným pracovištěm specializovaným na klinickou a soudní toxikologii v Libereckém kraji. Ročně v toxikologické laboratoři provedeme na 1 000 analýz škodlivin a kolem 2 000 vyšetření hladiny alkoholu v krvi a moči.

Dlouhodobě a úspěšně se účastníme externích testů kvality, které organizuje Národní referenční laboratoř a v poslední době i prestižní německá toxikologická společnost GTFCH se sídlem v Heidelbergu.

 

"Soudní lékařství  jest nauka o použití neboli vynaložení vědomostí a zkušeností lékařských k účelům soudním."

prof. MUDr. Josef Reinsberg, Praha, 1896

Náš tým

Kiwi Logo
Ing. Jaroslav Procházka

vedoucí toxikologické laboratoře

Kiwi Logo
Irena Firmanová

vedoucí laborantka

Dokumenty
Další informace
Časté dotazy