Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace pro Policii ČR

Toxikologická vyšetření

Oddělení soudního lékařství přijímá biologický materiál (krev, moč) a žádosti na toxikologická vyšetření.

PČR může odeslat žádost o laboratorní vyšetření krve (moči) při podezření na ovlivnění návykovou látkou několika způsoby:

 1. Osobně do kanceláře soudního lékařství (po – pá 7:00 – 15:30)
 2. Datovou schránkou, ID: jwaeuen
 3. Faxem na tel. +420 485 312 041

V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám k dispozici v kanceláři soudního lékařství ve všední dny od 7:00 do 15:30. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím telefonu (+420 485 313 550, +420 485 313 551) nebo e-mailu soudni.lekarstvi@nemlib.com.

Žádosti o výsledek zdravotní pitvy

Oddělení soudního lékařství vypracovává zprávy o výsledcích zdravotních pitev. Zpráva je odesílána výhradně na základě žádosti příslušného oddělení PČR.

Žádosti je možné zaslat:

 1. Datovou schránkou, ID: jwaquen
 2. Faxem na tel.: +420 485 312 041
 3. E-mailem: soudni.lekarstvi@nemlib.cz

Pokud je žádost zasílána e-mailem, je třeba zaslat plnohodnotný dokument s naskenovanými podpisy odpovědných osob. Pouhá žádost v e-mailové zprávě nestačí.