Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_ERYZ
Materiál Moč aktuální

vzorek moči bezprostředně po vymočení

Odběrová souprava

sterilní kelímek - dodá OKB

Režim Po tel. domluvě
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Do 1 hod od přijetí vzorku

Princip stanovení

Mikroskopie ve fázovém kontratu
Fotometrie
Nefelometrie

Klinické informace

Hematurie je definována jako přítomnost krve v moči, může být makroskopická (tj. viditelná prostým okem) či mikroskopická. Hematurie patří společně s proteinurii k nejčastějším laboratorním nálezům při postižení ledvin či vývodných močových cest.
Pro klinickou praxi je nejpřínosnější rozdělení původu hematurie z důvodů urologických či z důvodů renálních, resp. nefrologických. Mezi nejběžnější urologické příčiny se řadí litiáza, tumory, či záněty močových cest. Příčinou renální hematurie bývá nejčastěji glomerulonefritida.
Pro rozlišení původu hematurie se využívá skutečnosti, že při průchodu erytrocytů glomerulární membránou dojde k patologickému poškození jejich membrány a tím ke změně tvaru. Takto pozměněné erytrocyty se označují dysmofrní či glomerulární a jejich identifikace je stěžejní pro určení původu hematurie. Speciálním typem dysmorfních erytrocytů jsou akantocyty, kdy již dochází k vychlipování membrány erytrocytu.
Mikroskopie ve fázovém kontrastu je do jisté míry subjektivní. Proto se při typizaci hematurie využívá rovněž stanovení Albuminového indexu či indikátorových proteinů. Kombinace těchto vyšetření zvyšuje informativní hodnotu nálezu. Jejich provedení však vyžaduje proteinurii > 40mg/l (Alb. index), respektive albuminurii >100mg/ml pro stanovení indikátorových proteinů.
(zdroje: Doporučení ČNS a ČSKB k vyšetřování proteinurie, Typizace hematurie - Laboratorní možnosti a jejich srovnání, Granátová a kol.)

Interpretace

Fázový kontrast:
> 80% dysmorfních (glomerulárních) erytrocytů a/nebo akantocytů - glomerulární hematurie
> 80% uniformních (neglomerulárních) erytrocytů - neglomerulární hematurie
Albuminový index:
<0,59 neglomerulární hematurie
>0,59 glomerulární hematurie
Indikátorové proteiny:
Hodnotí se vzájemné poměry vybraných indikátorových proteinů k albuminu: alfa1-mikroglobulin, alfa2-mikroglobulin, IgG.
postrenální hematurie: A2m/Alb > 0,02, A1m/Alb <0,1, IgG/Alb> 0,2
renální glomerulární hematurie: A2m/Alb < 0,02, A1m/Alb <0,1, IgG/Alb< 0,2
renální tubulointersticiální hematurie: A2m/Alb < 0,02, A1m/Alb >0,1, IgG/Alb> 0,2
smíšená hematurie: kombinace

Interpretace se provádí na základě komplexního zhodnocení celkového nálezu, berou se v úvahu i výsledky moči chemicky, případně přítomnost granulárních válců a další.
(zdroje: Doporučení ČNS a ČSKB k vyšetřování proteinurie, Typizace hematurie - Laboratorní možnosti a jejich srovnání, Granátová a kol.)

Preanalytické podmínky

čerstvá moč do 15 min po vymočení

Pokyny k odběru na stránkách laboratoře: Erytrocyty ve fázovém kontrastu

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 507 Statim
485 312 157 kancelář biochemika

Poznámka

Současně s vyšetřením ve fázovém kontrastu se provádí vyšetření moče chemicky a stanovení albuminového indexu. Při albuminurii > 100mg/l se provádí zároveň stanovení a vyhodnocení indexů indikátorových proteinů.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
18024 Rutina 303 478,74Kč*
* Cena je pouze orientační