Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_IgG
Materiál Moč aktuální
Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava

Zkumavka + žlutá zátka (moč aktuální), + bílá zátka (moč sběr)

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

48 hod.

Princip stanovení

Imunonefelometrie

Klinické informace

Vyšetření se používá při klasifikaci proteinurií. Imunoglobulin G a transferin v moči jsou markery glomerulární a slouží k posouzení selektivity/neselektivity glomerulární proteinurie.

Interpretace

Ukazatel selektivity/neselektivity glomerulární proteinurie.
Vyšetřuje samostatně nebo jako součást tzv. indikátorových močových proteinů při vyšetření při ELFO bílkovin moče - typizace proteinurie a vyšetření erytrocytů ve fázovém kontrastu. Při posuzování proteinurií a typizaci hematurií se hodnotí indexy vztažené ke kreatininu a albuminu.
Zvýšený index IgG v moči / albumin v moči ukazuje na neselektivitu glomerulární proteinurie

Preanalytické podmínky
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

moč - 7 dní

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 500 laboratoř elektroforézy

Poznámka

Současně je vhodné stanovit kreatinin v témž vzorku moče.
U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.
Ze sběru moče odeberte po promíchání 5 ml vzorek.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91171 Rutina 371 586,18Kč*
* Cena je pouze orientační

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
IgG/kreatinin qU_IgG/krea OKB qU
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 1.13 g/mol
Přidat k tisku