Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení psychiatrie pro dospělé

 • Jsme jediné lůžkové zařízení poskytující akutní psychiatrickou péči v Libereckém kraji
 • Realizujeme akutní i plánované hospitalizace nemocných duševními poruchami
 • Stabilní léčebný tým specializovaných lékařů, psychologů, sociálních pracovníků a středního zdravotnického personálu
Otevření budovy E Centra psychiatrie

V pátek 8. ledna jsme slavnostně otevřeli zmodernizovanou a kompletně zrekonstruovanou budovu „E“, která bude (stejně jako budova „I“) sloužit novému ...

Starší aktuality
Pondělí
11 Leden
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Sekretariát, informace: +420 485 312 242
Ambulance: +420 485 312 216
Lůžková stanice intenzivní péče (přechodně budova K): +420 485 312 229
Budova I
Podlaží 0
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Ambulance

Psychiatrická pohotovostní a příjmová ambulance Sexuologická ambulance
dočasné přemístění ambulance do budovy "I" – Husova ul. naproti pavilonu "G"
Psychiatrická pohotovostní a příjmová ambulance Sexuologická ambulance dočasné přemístění ambulance do budovy "I" – Husova ul. naproti pavilonu "G" +420 485 312 216
+420 485 312 242
Adiktologická stanice – budova I
Adiktologická stanice – budova I +420 485 313 298
Psychoterapeutická stanice – budova I
Psychoterapeutická stanice – budova I +420 485 312 230
Záchytná stanice – budova I
Záchytná stanice – budova I +420 485 313 294

Lůžka a pokoje

51
Příjmová stanice ("A") 24 lůžek Stanice pro léčbu závislosti na alkoholu ("AT")
O nás

O nás

Dospělým nemocným duševními poruchami poskytujeme komplexní neodkladnou i plánovanou diagnostickou a léčebnou péči v plném rozsahu oboru psychiatrie. Na uzavřené příjmové stanici jsou hospitalizováni pacienti s akutní fází nemoci, diagnosticky převážně z oblasti organicky podmíněných duševních poruch, psychotických poruch, poruch nálady nebo poruch adaptace na stres. Režimový léčebný přístup je zde kombinován s biologickými formami léčby duševních poruch, především léčbou psychofarmaky, dále individuální podpůrnou psychoterapií a skupinovými léčebnými aktivitami (psychoedukace, relaxační techniky, pracovní terapie, arteterapie, canisterapie).

Na detoxifikační stanici jsou přijímáni nemocní závislí na psychoaktivních látkách k plánovaným detoxifikačním pobytům před nástupem k ústavní odvykací léčbě. Rehabilitační stanice nabízí v otevřeném režimu léčebné pobyty pro nemocné úzkostnými a fobickými poruchami ve specializovaném 4-6týdenním psychoterapeutickém programu.

Stanice pro léčbu nemocných závislých na alkoholu poskytuje v otevřeném režimu léčebnou péči nemocným závislým na alkoholu formou střednědobé ústavní odvykací léčby (12 týdnů). Všeobecná pohotovostní a příjmová ambulance zajišťuje v nepřetržitém provozu akutní psychiatrickou péči v celém rozsahu psychiatrie.

Sexuologická ambulance poskytuje péči v celém rozsahu sexuologie kromě vyšetření mužské plodnosti a soudně znalecké činnosti v oboru sexuologie.

"Naším cílem je neustálé zlepšování péče o nemocné a podpora jejich návratu do běžného života."

MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.

Klíčové výkony a diagnózy

 • Individuální psychoterapie
 • Arteterapie
 • Canisterapie
 • Pracovní terapie
 • Léčba psychofarmaky
 • Ústavní odvykací léčba

MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.

přednosta Centra psychiatrie, primář Oddělení psychiatrie pro dospělé

Martina Löffelmanová

vrchní sestra Centra psychiatrie a Oddělení psychiatrie pro dospělé

Dokumenty

Dokumenty

Informované souhlasy

Časté dotazy