Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení psychiatrie pro dospělé

  • Jsme jediné lůžkové zařízení poskytující akutní psychiatrickou péči v Libereckém kraji
  • Realizujeme akutní i plánované hospitalizace nemocných duševními poruchami
  • Stabilní léčebný tým specializovaných lékařů, psychologů, sociálních pracovníků a středního zdravotnického personálu
Moderní přístupy v léčbě deprese

Jídelna Centra psychiatrie, budova I

Středa
18 Září
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Sekretariát, informace: +420 485 312 242
Ambulance: +420 485 312 216
Budova E
Podlaží P
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Ambulance

Psychiatrická pohotovostní a příjmová ambulance Sexuologická ambulance
Psychiatrická pohotovostní a příjmová ambulance Sexuologická ambulance +420 485 312 216
+420 485 312 223

Lůžka a pokoje

51
Příjmová stanice ("A") 24 lůžek Stanice pro léčbu závislosti na alkoholu ("AT")
O nás

O nás

Dospělým nemocným duševními poruchami poskytujeme komplexní neodkladnou i plánovanou diagnostickou a léčebnou péči v plném rozsahu oboru psychiatrie. Na uzavřené příjmové stanici jsou hospitalizováni pacienti s akutní fází nemoci, diagnosticky převážně z oblasti organicky podmíněných duševních poruch, psychotických poruch, poruch nálady nebo poruch adaptace na stres. Režimový léčebný přístup je zde kombinován s biologickými formami léčby duševních poruch, především léčbou psychofarmaky, dále individuální podpůrnou psychoterapií a skupinovými léčebnými aktivitami (psychoedukace, relaxační techniky, pracovní terapie, arteterapie, canisterapie).

Na detoxifikační stanici jsou přijímáni nemocní závislí na psychoaktivních látkách k plánovaným detoxifikačním pobytům před nástupem k ústavní odvykací léčbě. Rehabilitační stanice nabízí v otevřeném režimu léčebné pobyty pro nemocné úzkostnými a fobickými poruchami ve specializovaném 4-6týdenním psychoterapeutickém programu.

Stanice pro léčbu nemocných závislých na alkoholu poskytuje v otevřeném režimu léčebnou péči nemocným závislým na alkoholu formou střednědobé ústavní odvykací léčby (12 týdnů). Všeobecná pohotovostní a příjmová ambulance zajišťuje v nepřetržitém provozu akutní psychiatrickou péči v celém rozsahu psychiatrie.

Sexuologická ambulance poskytuje péči v celém rozsahu sexuologie kromě vyšetření mužské plodnosti a soudně znalecké činnosti v oboru sexuologie.

"Naším cílem je neustálé zlepšování péče o nemocné a podpora jejich návratu do běžného života."

MUDr. Jaromír Hons Ph.D.

Klíčové výkony a diagnózy

  • Individuální psychoterapie
  • Arteterapie
  • Canisterapie
  • Pracovní terapie
  • Léčba psychofarmaky
  • Ústavní odvykací léčba

MUDr. Jaromír Hons Ph.D.

lékařský ředitel, přednosta Centra psychiatrie, primář Oddělení psychiatrie pro dospělé

Martina Löffelmanová

vrchní sestra Centra psychiatrie a Oddělení psychiatrie pro dospělé

Dokumenty

Dokumenty

Informované souhlasy

Časté dotazy