Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení psychiatrie pro dospělé

  • Jsme jediné lůžkové zařízení poskytující akutní psychiatrickou péči v Libereckém kraji
  • Realizujeme akutní i plánované hospitalizace nemocných duševními poruchami
  • Stabilní léčebný tým specializovaných lékařů, psychologů, sociálních pracovníků a středního zdravotnického personálu
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Sekretariát, informace: +420 485 312 242
Ambulance: +420 485 312 216
Lůžková stanice intenzivní péče (přechodně budova K): +420 485 312 229
Budova I
Podlaží 0
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Ambulance

Pohotovostní a příjmová ambulance
budova E přízemí, hlavní vchod
Pohotovostní a příjmová ambulance budova E přízemí, hlavní vchod Urgentní psychiatrická péče v nepřetržitém provozu (24/7) v celém rozsahu psychiatrie. K objednání akutního vyšetření je nutné telefonické objednání praktickým lékařem s doporučením, které obsahuje kompletní anamnézu a vyšetření pacienta s indikací psychiatrické intervence. +420 485 312 216
Sexuologická ambulance
budova E přízemí, vchod 2
Sexuologická ambulance budova E přízemí, vchod 2 Ambulantní péče v celém rozsahu sexuologie kromě vyšetření mužské plodnosti a soudně znalecké činnosti v oboru sexuologie. +420 485 312 206
Všeobecná psychiatrická ambulance
budova I přízemí
Všeobecná psychiatrická ambulance budova I přízemí Ambulantní péče v celém rozsahu psychiatrie. +420 485 312 228

Poradny

Poradna pro psychotické poruchy
budova I přízemí
Poradna pro psychotické poruchy budova I přízemí Ambulantní péče o pacienty s psychotickými poruchami zejména schizofrenního okruhu. +420 485 312 228

Lůžka a pokoje

Stanice intenzivní péče (budova E: přízemí; tel. 485 312 229)

Uzavřená stanice, kde je poskytována péče nemocným v akutních fázích nemoci, diagnosticky převážně z oblasti organicky podmíněných duševních poruch, psychotických poruch, poruch nálady nebo poruch adaptace na stres. Režimový léčebný přístup je zde kombinován s biologickými formami léčby duševních poruch, především léčbou psychofarmaky, dále individuální podpůrnou psychoterapií a skupinovými léčebnými aktivitami (psychoedukace, relaxační techniky, pracovní terapie, arteterapie, canisterapie).
K plánovaným detoxifikačním pobytům před nástupem k ústavní odvykací léčbě jsou přijímáni nemocní závislí na psychoaktivních látkách.

Rehabilitační stanice (budova E: 1. patro; tel. 485 313 283)

Polootevřená stanice, kde je poskytována rehabilitační a resocializační péče nemocným diagnosticky převážně z oblasti organicky podmíněných duševních poruch, psychotických poruch, poruch nálady nebo poruch adaptace na stres. Režimový léčebný přístup je zde s důrazem na aktivizaci kombinován s biologickými formami léčby duševních poruch, především léčbou psychofarmaky, dále individuální podpůrnou psychoterapií a skupinovými léčebnými aktivitami (psychoedukace, relaxační techniky, pracovní terapie, arteterapie, canisterapie).

Psychoterapeutická stanice (budova I: 1. patro; tel. 485 312 230)

Otevřená stanice nabízí komplexní psychoterapeutický program s důrazem na skupinovou psychoterapii. Skupina pacientů není uzavřená, vstup do programu je dle aktuální kapacity stanice. Maximální počet pacientů ve skupině je 10, délka pobytu je stanovená na 6 týdnů, součástí programu jsou též další terapeutické aktivity jako např. nácvik relaxačních metod, expresivní terapie, edukace, canisterapie, sportovní aktivity či jóga.

Adiktologická stanice (budova I: 2. patro; tel. 485 313 298 )

Otevřená stanice pro léčbu nemocných závislých na alkoholu. Je zde poskytována komplexní léčebná péče nemocným závislým na alkoholu formou střednědobé ústavní odvykací léčby (12 týdnů).

Pracoviště

Záchytná stanice
budova I
Záchytná stanice budova I Více +420 485 313 294
O nás

O nás

Dospělým nemocným duševními poruchami poskytujeme komplexní neodkladnou i plánovanou diagnostickou a léčebnou péči v plném rozsahu oboru psychiatrie. Na uzavřené příjmové stanici jsou hospitalizováni pacienti s akutní fází nemoci, diagnosticky převážně z oblasti organicky podmíněných duševních poruch, psychotických poruch, poruch nálady nebo poruch adaptace na stres. Režimový léčebný přístup je zde kombinován s biologickými formami léčby duševních poruch, především léčbou psychofarmaky, dále individuální podpůrnou psychoterapií a skupinovými léčebnými aktivitami (psychoedukace, relaxační techniky, pracovní terapie, arteterapie, canisterapie).

Na detoxifikační stanici jsou přijímáni nemocní závislí na psychoaktivních látkách k plánovaným detoxifikačním pobytům před nástupem k ústavní odvykací léčbě. Rehabilitační stanice nabízí v otevřeném režimu léčebné pobyty pro nemocné úzkostnými a fobickými poruchami ve specializovaném 4-6týdenním psychoterapeutickém programu.

Stanice pro léčbu nemocných závislých na alkoholu poskytuje v otevřeném režimu léčebnou péči nemocným závislým na alkoholu formou střednědobé ústavní odvykací léčby (12 týdnů). Všeobecná pohotovostní a příjmová ambulance zajišťuje v nepřetržitém provozu akutní psychiatrickou péči v celém rozsahu psychiatrie.

Sexuologická ambulance poskytuje péči v celém rozsahu sexuologie kromě vyšetření mužské plodnosti a soudně znalecké činnosti v oboru sexuologie.

"Naším cílem je neustálé zlepšování péče o nemocné a podpora jejich návratu do běžného života."

MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.

Klíčové výkony a diagnózy

  • Individuální psychoterapie
  • Arteterapie
  • Canisterapie
  • Pracovní terapie
  • Léčba psychofarmaky
  • Ústavní odvykací léčba

MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.

přednosta Centra psychiatrie, primář Oddělení psychiatrie pro dospělé

Martina Löffelmanová

vrchní sestra Centra psychiatrie a Oddělení psychiatrie pro dospělé

Dokumenty
Časté dotazy