Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Záchytná stanice

Záchytná stanice Krajské nemocnice Liberec, a.s. (dále ZS KNL) zajišťuje v regionu Libereckého kraje v souladu se Zákonem č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách krátkodobé detoxikační pobyty pro osoby mužského a ženského pohlaví starší 15 let akutně intoxikované alkoholem nebo jinou návykovou látkou na žádost Policie ČR, Městské policie, lékaře ZZS LK nebo zdravotnického zařízení. Indikaci záchytného pobytu na ZS KNL provádí výhradně lékař ZS KNL.

K záchytnému pobytu na ZS KNL je indikována osoba, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek a tuto hrozbu nelze odvrátit jinak.

(§89a odst. 2 Zákona č.65/2017 Sb., HLAVA VII, změna Zákona č. 373/2011 Sb.)

Na ZS KNL nelze umístit:

  • osobu ohroženou na životě selháním základních životních funkcí, v bezvědomí, s neošetřeným zraněním, s masivním krvácením, nebo osobu jevící známky somatického onemocnění bezprostředně vyžadující akutní péči.
  • osobu mladší 15 let.

(§89b odst. 2 Zákona č.65/2017 Sb., HLAVA VII, změna Zákona č. 373/2011 Sb.)

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

+420 485 313 294
Budova I
Podlaží Přízemí
Součásti pracoviště
O nás
Časté dotazy