Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie

Pomáháme těm psychicky nejzranitelnějším

AMBULANCE A LŮŽKOVÁ ČÁST ODDĚLENÍ DĚTSKÉ A ADOLESCENTNÍ PSYCHIATRIE OPĚT FUNGUJE V NORMÁLNÍM REŽIMU ZA ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ.

K AMBULANTNÍMU VYŠETŘENÍ JE TŘEBA SE OBJEDNAT NA KONKRÉTNÍ ČAS.

TELEFONNÍ ČÍSLO NA OBJEDNÁNÍ: 485313515

 

 • Jediné oddělení svého druhu v Libereckém kraji
 • Komplexní diagnostika i spektrum terapeutických metod

Informace rodičům a zákonným zástupcům o hospitalizaci na dětském psychiatrickém oddělení

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Informace: +420 485 313 515
Oddělení A (dívky): +420 602 359 052
Oddělení B (chlapci): +420 602 131 294
Škola +420 485 313 521

Adresa : Školní ulice 430, Liberec 5, 460 05 (Králův háj)

Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Ambulance

Dětská psychiatrická ambulance
Dětská psychiatrická ambulance 7:00 - 15:00 pondělí – pátek +420 485313515 MUDr. Jana Prouzová

Dětská psychologická ambulance
Dětská psychologická ambulance 7:30 – 11:30 pondělí – pátek +420 485313515 PhDr. Jitka Havlová

Lůžka a pokoje

25
standardních lůžek
O nás

O nás

Naše oddělení je jediným pracovištěm poskytujícím diagnosticko-terapeutické pobyty pro dětské psychiatrické pacienty v Libereckém kraji. Poskytujeme komplexní psychologické a pedopsychiatrické vyšetření, dle diagnózy určujeme další terapeutický postup jako je farmakoterapie, skupinová nebo individuální psychoterapie, edukační pohovory nebo relaxační cvičení.

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici

www.zsnemlib-spc.cz
Pro rodičewww.zsnemlib-spc.cz/zakladni-skola-pro-rodice.html
Pro žákywww.zsnemlib-spc.cz/zakladni-skola-pro-zaky.html

Konzultační hodiny školy na oddělení dětské psychiatrie, tel. číslo: 485 313 521

pondělí 13:00 – 14:00 I. i II.stupeň ZŠ
úterý 13:00 – 14:00 I. stupeň ZŠ
čtvrtek 13:00 – 14:00 II. stupeň ZŠ

Klíčové výkony a diagnózy

 • Dětský autismus
 • Poruchy řeči
 • Poruchy aktivity a pozornosti
 • ADHD
 • Poruchy nálady
 • Úzkostné a neurotické poruchy
 • Psychotické poruchy
 • Poruchy příjmu potravy
 • Tikové poruchy
 • Mentální retardace

Kiwi Logo
MUDr. Šárka Konečná

primářka Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie

Mgr. Blanka Stárková

vrchní sestra Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie

Dokumenty
Časté dotazy