Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

JIP neurocentra

english – press for translation

 • Nejvyšší standard neurointenzivní péče pro pacienty po náročných operacích hlavy a páteře
 • Specializovaná iktová jednotka pro pacienty s cévními mozkovými příhodami
 • Vybavení a organizační struktura zajišťující maximální efektivitu léčby i provozu
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

JIP neurocentra neurologie 485 313 133, 485 312 213
JIP neurocentra neurochirurgie 485 312 208, 485 312 213
JIP neurocentra ortopedie 485 312 208
hotline 485 312 213

 

 

 

Budova B
Podlaží 8.
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Lůžka a pokoje

5
JIP neurocentra neurologie
5
JIP neurocentra ortopedie
8
JIP neurocentra neurochirurgie
O nás

O nás

Pracoviště bylo vybudováno v roce 2011 v přímé návaznosti na operační sály neurochirurgie. Zajišťuje intenzívní péči o pacienty neurochirurgie a neurologie (včetně komplexního cerebrovaskulárního programu) ve třech oddělených částech: JIP A – 5 lůžek, JIP B – 7 lůžek, JIP C – 6 lůžek s možností umělé plicní ventilace (4 boxy, 2 izolace) a multimodální neuromonitorace.

JIP neurocentra neurologie zajišťuje péči o pacienty s akutním neurologickým onemocněním, především s cévní mozkovou příhodou.

JIP neurocentra neurochirurgie zajišťuje akutní předoperační a pooperační péči o pacienty s neurochirurgickým onemocněním.

 

Celé pracoviště je vybaveno špičkovou přístrojovou technikou, včetně mobilního CT přístroje, mozkové mikrodialýzy, mozkové oxymetrie, sonografie, kontinuálního snímání EEG a dalších invazivních a neinvazivních forem monitorace.

 

Naše přístroje

Mobilní CT pro JIP

Klíčové výkony a diagnózy

 • Mobilní CT ("bed-side")
 • Umělá plicní ventilace
 • Mozková mikrodialýza
 • Měření nitrolebního tlaku
 • Kontinuální EEG monitoring
 • Kontinuální měření srdečního výdeje
 • Neinvazivní mozková oxymetrie (NIRS)
 • Ultrazvuk + transkraniální doppler
 • Invazivní měření krevního průtoku mozkem

Náš tým

MUDr. Věra Špatenková Ph.D.

primářka JIP neurocentra

MUDr. Lubomír Jurák Ph.D.

vedoucí lékař

Kateřina Frühbauerová

staniční sestra JIP neurocentra a ortopedie

Časté dotazy