Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka q_ROMA
Materiál

Výpočtová metoda

Režim Rutina
Typ metody Výpočet
Princip stanovení

Výpočet - algoritmus pracuje s hodnotami HE4 a CA 125, bere v úvahu i stav menopauzy pacientky a s využitím těchto parametrů vypočítá prediktivní pravděpodobnost nálezu epiteliálního karcinomu.

Klinické informace

Na základě výpočtu ROMA score (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) zahrnující koncentrace CA 125 a HE4 lze odhadnout riziko epitelového karcinomu ovária. Hodnota ROMA score v procentech udává pravděpodobnost přítomnosti epitelového karcinomu ovária, pokud je u pacientky zobrazovací metodou zachycena abnormalita v oblasti ovárií. Moore uvádí úspěšnost klasifikace karcinomu do nízkorizikové a vysoce rizikové skupiny 93,8 % (Moore, 2009).

Hodnoty koncentrace HE 4 a ROMA score je nutné posuzovat vzhledem k hormonálnímu stavu ženy. Cut off pro premenopauzální a postmenopauzální období se výrazně liší. ROMA score nebylo validováno pro ženy mladší 18 let a pacientky dřivě léčené pro malignitu, anebo s právě probíhající léčbou chemoterapií.

Interpretace

Hodnota ROMA v procentech udává  pravděpodobnost přítomnosti nálezu epiteliálního karcinomu ovária před a po menopauze. Pro výpočet je nutné objednat vyšetření HE4 a CA125 .

Ženy před menopauzou:
PI = -12.0 + 2.38*LN[HE4] + 0.0626*LN[CA125], kde kde LN = Přirozený Logaritmus
Hodnota ROMA ≥ 11.4 % = vysoké riziko nálezu epitelového ovariálního karcinomu
Hodnota ROMA <11,4% = nízké riziko nálezu epitelového ovariálního karcinomu

Ženy po menopauze:
PI = -8.09 + 1.04*LN[HE4] + 0.732*LN[CA125], kde LN = Přirozený Logaritmus
Hodnota ROMA ≥ 29.9 % = vysoké riziko nálezu epitelového ovariálního karcinomu
Hodnota ROMA <29,9% = nízké riziko nálezu epitelového ovariálního karcinomu

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Kontakt

dokumentace 485 312 162

Poznámka

Pro výpočet je nutné objednat vyšetření HE 4 a CA 125 .

 

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 50r Žena 0 - 11.4 %
50r - 150r Žena 0 - 29.9 %

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
CA 125 S_C125 OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 35 kU/l

Příbalový leták CA 125 II, Roche

R: 499b (788,42Kč*) Přidat k tisku
HE4 S_HE4 OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 40r Žena 0 - 60.5 pmol/l
40r - 60r Žena 0 - 76.2 pmol/l
60r - 70r Žena 0 - 82.9 pmol/l
70r - 150r Žena 0 - 104 pmol/l

Příbalový leták HE4, Roche

R: 409b (646,22Kč*) Přidat k tisku