Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_C125
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Elektrochemiluminiscence

Klinické informace

Jde o heterogenní glykoprotein s vysokým obsahem sacharidů. Je produkován fetálními epiteliálními tkáněmi coelomového původu. V dospělém věku může být omezeně syntetizován v normálním epitelu tkáně vejcovodů, bronchů, endometria, cervixu, ale i v mezotelu pleury, perikardu a peritonea.
Marker je vhodný pro monitorování terapie karcinomů ovaria, případně dalších nádorových onemocnění.

Interpretace

Nádorová onemocnění
- marker první linie pro diagnostiku, monitorování onemocnění a odpovědi na terapii u karcinomu ovária. Využívá se stanovení spolu s markerem HE 4 pro výpočet ROMA indexu.
- pomocnou funkci má CA 125 v diagnostice karcinomu pankreatu.
- elevace CA 125 může provázet řadu dalších tumorů GIT, plic, nebo endomnetria a cervixu. Vzhledem k nízké senzitivitě a specifičnosti ale CA 125 v těchto indikacích nelze využít.

Nenádorová onemocnění
- zvýšené hladiny CA 125 v séru způsobené nemaligním onemocněním obvykle zahrnuje jakékoli dráždění serózních blan, dále chronická onemocnění jater, peritonitidu, benigní onemocnění ovarií a endometria, leiomyom nebo selhání ledvin.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 8 hodin

Stabilita při 4-8°C

sérum - 5 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 6 měsíců

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81235 Rutina 499 788,42Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 35 kU/l

Příbalový leták CA 125 II, Roche

Vyšetření je součástí skupiny

ROMA index