Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_HE4
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Elektrochemiluminiscence

Klinické informace

Lidský epidydimální protein 4 náleží do skupiny proteinů označovaných jako,,WFDC“ (whey acidic four-disulfide core), která zahrnuje malé, tepelně stabilní, kyselé proteiny s heterogenní strukturou i funkcí. Přesná fyziologická funkce HE 4 je neznámá, pravděpodobně je součástí systému antiproteáz, ale antiproteolytický účinek nebyl spolehlivě prokázán.

Marker HE4 má vyšší specifitu než CA 125 a nižší falešnou pozitivitu benigních gynekologických tumorů v porovnání s CA 125. Řada publikovaných studií prokázala, že HE4 je vhodný marker pro časnou detekci raných stadií (I/II) zhoubných nádorů vaječníků s potenciálem odlišit ženy s karcinomem od žen zdravých nebo s benigním onemocněním. Kombinace HE4 a CA 125 predikuje zhoubné onemocnění lépe než kterýkoli samostatný marker, se senzitivitou 76 % při specificitě 95 %. HE4 se jako samostatný nádorový marker vyznačuje nejvyšší senzitivitou pro detekci ovariálního karcinomu, zvláště ve stadiu i. Kombinace CA 125 a HE4 je přesnějším prediktorem malignity než každý z výše uvedených markerů izolovaně.

Interpretace

Nádorová onemocnění:
- zvýšené u serózních, endometroidních a ovariálních karcinomů . Mucinózní tumory a tumory ovária ze zárodečných buněk HE 4 exprimují velmi vzácně.
Hodnoty HE4 v séru korelují s klinickým průběhem onemocnění, s progresí, odezvou na léčbu či relapsem.

Na základě výpočtu ROMA indexu (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) zahrnující koncentrace CA 125 a HE4 lze odhadnout riziko epitelového karcinomu ovária - viz. ROMA index.

Nenádorová onemocnění:
- zvýšené hodnoty HE 4 mohou provázet i benigní ovariální onemocnění (ovariální cysty, cystadenomy, leiomyomy, fibromy), neovariální malignity (karcinom plic, močového měchýře, endometria) a další onemocnění (chornické srdeční selhání, nefropatie, hepatopatie)

Preanalytické podmínky
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 5 hodin

Stabilita při 4-8°C

sérum - 2 dny

Stabilita při -20°C

sérum - 3 měsíce

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81299 Rutina 409 646,22Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 40r Žena 0 - 60.5 pmol/l
40r - 60r Žena 0 - 76.2 pmol/l
60r - 70r Žena 0 - 82.9 pmol/l
70r - 150r Žena 0 - 104 pmol/l

Příbalový leták HE4, Roche

Vyšetření je součástí skupiny

ROMA index