Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_IL6.
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Elektrochemiluminiscence

Klinické informace

Interleukin 6 patří do skupiny cytokinů, reguluje tvorbu reaktantů akutní fáze, moduluje imunitní odpověď diferenciací B-buněk v buňky plazmatické s tvorbou Ig, ovlivňuje i cytotoxickou aktivitu T-lymfocytů. Produkce IL‑6 je náhle vyvolaná při akutních zánětlivých reakcích spojených se zraněním, úrazem, stresem, infekcí, klinickou smrtí, neoplazií a dalšími vážnými stavy.
Využíváme jej zejména při diagnostice velmi rychle probíhajících infekcí. IL-6 je stimulem pro tvorbu prokalcitoninu a C-reaktivního proteinu. Z časového průběhu (viz. obrázek dole) je zřejmé, že vzestup IL-6 předchází ostatní markery zánětu.

Interpretace

Hladina koreluje s rozsahem imunitní reakce a stupněm onemocnění. Stanovení se provádí k diagnostice infekce, sledování léčby, diagnostice tkáňového postižení, sledování průběhu septického šoku, posouzení prognózy, k časné detekci rejekce transplantátu.

(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004; příbalový leták Elecsys IL-6, Roche)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi

Uchování v laboratoři 3 dny, lze doobjednat do 48 hod.
Stabilita při 20°C

sérum - 6 h

Stabilita při 4-8°C

sérum - 2 dny

Stabilita při -20°C

sérum - 2 roky

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 507 Statim

Poznámka

Doplnění k referenčním mezím:

Rozmezí Jednotka Poznámka
<7 ng/l 95. percentil dospělé referenční populace
100 ng/l cut-off pro bakteriální infekci
200 ng/l cut-off pro sepsi, novorozeneckou sepsi

Zdroj: John Todd et al, Reference range and short- and long-term biological variation of interleukin (IL)-6, IL-17A and tissue necrosis factor-alpha using high sensitivity assays, Cytokine, Volume 64, Issue 3, 2013, Pages 660-665

Dynamika markerů zánětu:

Zdroj: Rajd D., 2018, Markery zánětu – indikace, interpretace a současná doporučení

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91197 Rutina 1057 1.670,06Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 7 ng/l

Příbalový leták IL6, Roche