Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_PCT.
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Elektrochemiluminiscence

Klinické informace

Prokalcitonin (PCT) je tvořen C buňkami štítné žlázy. Zvýšení PCT působí bakteriální endotoxiny, zánětem vyvolaná tvorba probíhá extratyreoidálně- v makrofázích a monocytech především jater a krve, dále v leukocytech a neurokrinních buňkách plic a střev. Je specifickým indikátorem systémových bakteriálních infekcí. Není zvýšen u infekcí virových, onemocnění autoimunitních, nádorů nebo traumat.

Interpretace

Stanovení PCT je určeno jako pomůcka spolu s klinickým hodnocením pro:
▪ včasnou detekci klinicky významných bakteriálních infekcí
▪ posouzení stupně závažnosti bakteriální infekce, sepse a septického šoku a stanovení prognózy pacientů
▪ identifikace pacientů, kteří mají prospěch z antibiotické léčby
▪ monitorování antibiotické léčby
▪ hodnocení úspěšnosti antibiotické léčby
u pacientů s podezřením nebo potvrzenou bakteriální infekcí.

K elevaci hladiny PCT však může dojít i u řady neinfekčních stavů, příkladem je kardiogenní šok, malobuněčný karcinom plic, medulární karcinom štítné žlázy, těžké úrazy, rozsáhlé chirurgické výkony, popáleniny, novorozenecké období do cca 48 hodin po porodu. Hodnocení hladiny PCT je vždy třeba provádět v kontextu se znalostmi o klinickém stavu a anamnéze pacienta.

(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004; příbalový leták Elecsys PCT, Roche)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 3 dny, lze doobjednat do 48 hod.
Stabilita při 20°C

sérum - 1 den

Stabilita při 4-8°C

sérum - 2 dny

Stabilita při -20°C

sérum - 12 měsíců

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 507 Statim

Poznámka

Doplnění k referenčním mezím:

Za stavy s vysokým rizikem systémového zánětlivého onemocnění bakteriální nebo mykotické etiologie jsou považovány situace, kdy je koncentrace PCT nad 0,5 µg/L. Riziko sepse je vysoké při koncentracích PCT nad 2,0 µg/L, septického šoku při koncentracích PCT nad 10 µg/L.

Dynamika markerů zánětu:

Zdroj: Rajd D., 2018, Markery zánětu – indikace, interpretace a současná doporučení

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91481 Rutina 815 1.287,70Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 0.5 µg/l

Příbalový leták BRAHMS PCT, Roche