Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda AnoNe
Zkratka S_CRP.
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

imunoturbidimetrie

Klinické informace

CRP je reaktantem akutní fáze, v případě akutní odpovědi organismu, vyvolané poškozením tkání, infekcí nebo dalším zánětlivým podnětem, je produkován jaterními buňkami. Podnětem k jeho syntéze je zvýšená hladina cytokinů, hlavně IL-6. Fyziologická koncentrace CRP je do 5 mg/l. Nárůst koncentrace začíná cca 6 hod po propuknutí infekce a svého maxima koncentrace CRP dosahuje mezi 24 a 48 hod. Stanovení se používá k diagnostice a monitoraci infekčních onemocnění, při léčbě revmatických onemocnění, sledování protizánětlivé léčby a další. Orientačně lze pomocí CRP odlišit virový vs. bakteriální původ onemocnění případně míru zánětlivé reakce. CRP neprochází placentární bariérou a jeho koncentrace v séru novorozence není závislá na koncentraci CRP matky

Interpretace

Nejvýraznější změny koncentrace vyvolává bakteriální zánět (koncentrace CRP může stoupnout až na hodnoty několika set mg/l), u virových zánětů je nárůst malý, obvykle do 100 mg/l.
Mezi další příčiny elevace hladiny patří např. Crohnova choroba - zvýšení CRP koreluje s aktivitou onemocnění, infarkt myokardu, generalizace maligních onemocnění, systémový lupus erythematodes apod. - zvýšení v uvedených případech však obvykle nepřesahuje hodnoty kolem 100 mg/l.
Zvýšené hodnoty CRP se vyskytují ve třetím trimestru těhotenství (do 20 mg/l), u novorozenců (3. den až 15 mg/l) a kojenců (do 10 mg/l). Zvýšení bývá pozorováno u kuřáků (až 20 mg/l) a po nadměrné fyzické zátěži (např. absolvování maratonu). Nevýrazné zvýšení hladiny v séru/plazmě může souviset se stárnutím, hypertenzí, abúzem alkoholu, konzumací kávy, diabetem, dietou a životním stylem.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 2 týdny

Stabilita při 4-8°C

sérum - 3 týdny

Stabilita při -20°C

sérum - 1 rok

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

Dynamika markerů zánětu:

Zdroj: Rajd D., 2018, Markery zánětu – indikace, interpretace a současná doporučení

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91153 Rutina 157 248,06Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 5 mg/l

Příbalový leták CRP4, Roche