Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Radiační onkologie

  • Nejnovější generace ozařovací techniky v podobě 2 lineárních urychlovačů
  • Pokročilé metody modulační a obrazem řízené radioterapie
  • Nepřetržitá pohotovost pro ambulantně léčené pacienty

 

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Primář: +420 485 312 241
Vrchní radiologická asistentka: +420 485 312 424
E-mail: igor.richter@nemlib.cz
ludmila.bobkova@nemlib.cz

 

 

Budova C
Podlaží Přízemí
Součásti pracoviště
O nás

O nás

Radiační onkologie poskytuje léčbu ionizujícím zářením pacientům se zhoubnými novotvary všech lokalizací a s přesně vymezeným spektrem nenádorových chorob. Patří mezi ně i přísně vybraná a cíleně indikovaná zánětlivá či degenerativní onemocnění pohybového aparátu nebo vybrané kožní choroby.

Rutinně využíváme nejmodernější ozařovací techniky. Obrazem řízená radioterapie (IGRT) umožňuje trojrozměrné zobrazení cílového objemu a kritických struktur před ozářením a trojrozměrnou korekci polohy pacienta. Přesnější zaměření zhoubné tkáně umožňuje vyšší intenzitu ozáření při minimalizaci nežádoucích účinků zasažení tkáně zdravé. Radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) umožňuje ozařovat různé podoblasti cílové tkáně či části nádoru s různou intenzitou na základě vysoce přesného 3D zobrazení a zaměření.

Léčba zářením na našem pracovišti probíhá buď formou ambulantní, nebo při hospitalizaci v Onkologickém centru. Pro ambulantně léčené pacienty je pro případ nenadálých obtíží nepřetržitě k dispozici pohotovostní lékařská služba.

Pro ozařovací techniky, na které vlastní vybavení nemáme (např. brachyradioterapie nebo stereotaktické ozařování) zajistíme pacientům péči na některém ze specializovaných pracovišť, se kterými úzce spolupracujeme.

 

 

Klíčové výkony a diagnózy

  • Radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT)
  • Obrazem řízená radioterapie (IGRT)
  • Radioterapie nádorů prsu
  • Radioterapie nádorů v oblasti mozku
  • Radioterapie nádorů tlustého střeva
  • Radioterapie nádorů plic
  • Radioterapie nádorů prostaty

MUDr. Jiří Bartoš MBA

přednosta komplexního onkologického centra

doc. MUDr. Igor Richter Ph.D.

primář oddělení radiační onkologie

Mgr. Ludmila Bobková

vedoucí radiologická asistentka

Dokumenty
Další informace

Pro odborníky

Stěžejními ozařovacími přístroji pro léčbu nemocných se zhoubnými novotvary jsou 2 lineární urychlovače firmy Elekta z roku 2015, každý se 2 fotonovými a 4 elektronovými svazky o různých energiích. 

Jde o zcela totožné, tedy plně zástupné ozařovače, oba jsou vybaveny 160 listovým kolimátorem, zobrazovacími panely pro kilovoltážní i megavoltážní svazky, zvládají funkce obrazem řízení radioterapie i intenzivně modulované radioterapie včetně rotační. Disponujeme kvalitní dozimetrickou technikou k pravidelnému ověřování kvality svazků ionizujícího záření

Jsme vybaveni moderním 3D plánovacím systémem pro radioterapii. Pro přípravu ozařovacích plánů je dále k dispozici rtg simulátor a diagnostické CT. Jednotlivé prvky systému pro zevní ozařování propojuje průběžně upgradovaná síť verifikačního systému. V roce 2018 byla na oddělení nově instalován  RTG ozařovač.

V roce 2016 jsme úspěšně absolvovali dva mezinárodní dozimetrické audity, které pořádala Imaging And Radiation Oncology Core, sídlící v Hustonu, ve spolupráci s Texaskou univerzitou MD Anderson Cancer Centre v USA. První audit kontroloval absolutní velikost dodané dávky v bodě. Naše průměrná odchylka byla menší než 1 % při toleranci 7 %. Druhý se zaměřil na přesnost rozložení dávky v prostoru. Požadavky obou auditů naše oddělení zdárně splnilo.

dokument 1

dokument 2

Časté dotazy