Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

“Interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb je nástrojem managementu pro nezávislé posuzování jakéhokoliv určeného procesu nebo jakékoliv činnosti uvnitř organizace.”

Tento proces sebehodnocení přispívá k hodnocení efektivnosti a účinnosti organizace, poskytuje nezávislý nástroj pro získávání informací a důkazů o plnění existujících a vedením definovaných požadavků v oblasti kvality a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb.

Zprávy z interního hodnocení kvality a bezpečí managementu zdravotnického zařízení má význam nejen z těch auditovaných oblastí, které je třeba zlepšit, ale i z těch oblastí, které jsou na vynikající úrovni. Na základě výsledku hodnocení má management možnost ocenit kvalitní práci a tím motivuje své zaměstnance.

Resortní bezpečnostní cíle (RBC)

“Naplněním RESORTNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH CÍLŮ v našem zdravotnickém zařízení usilujeme o snížení nejčastějších rizik při poskytování zdravotní péče.”

  • RBC jsou souborem opatření, která vedou k zajištění vyšší bezpečnosti pacientů i kvalitě poskytované zdravotní péče.
  • Cíle jsou vyhlašovány Ministerstvem zdravotnictví ČR formou doporučených postupů vedoucích ke snížení rizik poškození pacientů i jiných osob v procesu poskytování zdravotní péče.
  • V rámci Evropské unie je zhruba 8 – 12 %  pacientů přijatých do nemocnic způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Mezi nejčastější nežádoucí události patří chyby při podávání léků, chirurgická pochybení, diagnostické chyby a infekce spojené se zdravotní péčí.
  • Ministerstvo zdravotnictví postupně zavádí systémová opatření, která vedou k zajištění vyšší bezpečnosti pacientů i kvalitě poskytované zdravotní péče. Jedním z  opatření je i vyhlášení Resortních bezpečnostních cílů.

Resortní bezpečnostní cíle – schéma

 

Přehled resortních bezpečnostních cílů pro poskytovatele lůžkové a jednodenní péče:

RBC1 – Bezpečná identifikace pacientů

RBC2 – Bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti

RBC3 – Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech

RBC4 – Prevence pádů

RBC5 – Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče

RBC6 – Bezpečná komunikace

RBC7 – Bezpečné předávání pacientů

RBC8 – Prevence vzniku proleženin/dekubitů u hospitalizovaných pacientů

 

Politika kvality