Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 48 hodin
  • doloží, že v době ne delší než  180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění covid-19
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

Interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb je nástrojem managementu pro nezávislé posuzování jakéhokoliv určeného procesu nebo jakékoliv činnosti uvnitř organizace. Tento proces sebehodnocení přispívá k hodnocení efektivnosti a účinnosti organizace, poskytuje nezávislý nástroj pro získávání informací a důkazů o plnění existujících a vedením definovaných požadavků v oblasti kvality a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb.

Plánování interního hodnocení je pružné, aby umožnilo zdravotnickému zařízení na základě zjištění a objektivních důkazů získaných v průběhu hodnocení zajistit včas potřebné změny v řízení a organizaci, které jsou pro poskytovatele zdravotních služeb důležité pro plánování svých dalších aktivit a činností.

Při tvorbě plánů interních hodnocení kvality a bezpečí se uplatňují nejen příslušné vstupy od organizačních jednotek, příp. auditovaných odborných či řídících oblastí, které mají být podrobeny internímu hodnocení, ale rovněž také i relevantní vstupy od dalších zainteresovaných stran, tj. spolupracujících či navazujících organizačních jednotek a jejich výkonů.

Předkládání zpráv z interního hodnocení kvality a bezpečí managementu zdravotnického zařízení má význam nejen z těch auditovaných oblastí, které je třeba zlepšit, ale i z těch oblastí, které jsou na vynikající úrovni. Zde má pak management příležitost k oficiálnímu uznání kvalitní práce a tím i motivování svých zaměstnanců.

Resortní bezpečnostní cíle

  • Resortní bezpečnostní cíle jsou souborem opatření, která vedou k zajištění vyšší bezpečnosti pacientů i kvalitě poskytované zdravotní péče.
  • Cíle jsou vyhlašovány Ministerstvem zdravotnictví ČR formou doporučených postupů vedoucích ke snížení rizik poškození pacientů i jiných osob v procesu poskytování zdravotní péče.
  • V rámci Evropské unie je zhruba osmi až dvanácti procentům pacientů přijatých do nemocnic způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Mezi nejčastější nežádoucí události patří chyby při podávání léků, chirurgická pochybení, diagnostické chyby a infekce spojené se zdravotní péčí. Ministerstvo zdravotnictví postupně zavádí systémová opatření, která vedou k zajištění vyšší bezpečnosti pacientů i kvalitě poskytované zdravotní péče. Jedním z  opatření je i vyhlášení Resortních bezpečnostních cílů.
  • Naplněním Resortních bezpečnostních cílů v našem zdravotnickém zařízení usilujeme o snížení nejčastějších rizik při poskytování zdravotní péče.

Přehled resortních bezpečnostních cílů – schéma

Resortní bezpečnostní cíle 1 – 8