Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Kvalita a bezpečná péče

Kontakt

Manažer kvality: PhDr. Eva Nesládková, MBA, MPA, MSc
Tel.: +420 485 312 867
E-mail: eva.nesladkova@nemlib.cz

O řízení kvality

“Hlavním cílem je poskytování kvalitní péče pacientům.”

V souladu s tímto cílem a hlavní činností Krajské nemocnice Liberec, a. s. klademe důraz na neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb a také na naplnění očekávání pacientů, a to především ve 2 oblastech:

OBLAST KVALITY:

  • bezpečí, úcta a respekt k pacientovi
  • poskytování informací a komunikace o nemoci, prognóze, poskytované péči, o tom jak, se chovat po propuštění ze zdravotnického zařízení apod.
  • zahrnutí pacientů do rozhodování
  • příjemné prostředí
  • dostupnost a čekací doba na poskytnutí péče

 

PODMÍNKY KVALITY:

  • minimalizace rizik
  • efektivita, ekonomičnost a optimální využití všech zdrojů
  • koordinace všech procesů, činností (postupů)
  • spoluúčast  zaměstnanců (každý ovlivňuje svojí činností přímo či nepřímo výslednou kvalitu péče)
  • komunikace a efektivita řízení

 

Externí audity nám pravidelně posuzují míru plnění požadavků přijatých norem kvality.

 

Etický kodex sester

Etický kodex lékařů