Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Dodržujeme a zvyšujeme standardy ve všem, co děláme

Dlouhodobost, důslednost a tvrdá každodenní práce na všech úrovních tvoří základ řízení kvality nejen u nás, ale prakticky v každém oboru. Kvalita má mnoho rovin – od přístrojového vybavení, odbornosti lékařských postupů přes bezpečnost provozu až po subjektivní dojem pacienta při respektování jeho přání a důstojnosti. Snažíme se tyto roviny změřit a systematicky zlepšovat. Někde to jde nákupem a obnovou vybavení, prosazováním standardů, získáváním certifikátů, akreditací a důslednými kontrolami. Skutečný výstup kvality v podobě vyléčených a spokojených pacientů je však v rukou týmu celé nemocnice, který se snažíme naší metodickou prací podporovat.

Charakteristika práce manažera kvality:

 • Podílí se na vytváření vize a strategických priorit organizace, se zaměřením zejména na oblast zajištění kvality poskytovaných služeb.
 • Podílí se na samostatném zpracování návrhů koncepce řízení kvality včetně metodik trvalého zajišťování kvality.
 • Podílí se na zajištění procesů potřebných pro systém managementu kvality a odpovídá za to, že jsou procesy vytvářeny, uplatňovány a udržovány.
 • Podílí se na řízení a koordinaci systému managementu kvality, je představitelem vedení pro kvalitu.
 • Předkládá zprávy vrcholovému vedení o dosažení výkonnosti systému managementu kvality a o potřebě jeho zlepšení.
 • Podílí se na pravidelném monitorování a vyhodnocování úspěšnosti procesů, interpretace dat a určení jejich role v systému.
 • Řídí externí i interní audity, stanovuje plán auditů pro daný rok a hodnotí efektivnost realizovaných nápravných opatření.
 • Koordinátor nežádoucích událostí (tzv. kořenových příčin).
 • Je členem strategického a operativního vedení KNL, a. s.
 • Stanovuje koncepci řízení kvality v KNL, a. s.
 • Řídí a uvolňuje systémové dokumenty.

 

Kontakt

PhDr. Eva Nesládková MBA, MPA, MSc +420 485 312 867
Budova Q
Podlaží 3

Vedoucí oddělení - manažer kvality PhDr. Eva Nesládková, MBA, MPA, MSc

Dokumenty