Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_BJ
Materiál Moč aktuální
Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.
Ze sběru moče odeberte po promíchání 5 ml vzorek.

Odběrová souprava Zkumavka
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

48 hod., při imunofixaci do 7 dní

Princip stanovení

Elektroforéza s následnou imunofixací s antiséry (GAM, lehké ř. kappa, lehké ř. lambda, volné lehké ř. kappa, volné lehké ř. lambda) na agarózovém gelu.

Klinické informace

Bence-Jones bílkovina je paraprotein tvořený monoklonálními volnými lehkými řetězci (kappa nebo lambda) imunoglobulinu v moči. Přítomnost paraproteinu je průkazem přítomnosti patologického klonu plazmatických buněk. Typicky se vyskytuje u mnohočetného myelomu a jiných hematoonkologických onemocnění.
Krystalizace Bence-Jones. bílkoviny v moči může vést k poškození tubulů ledvin.

Interpretace

Vyšetření slouží k průkazu paraproteinu z lehkých řetězců, jeho typizaci a kvantifikaci. Vyšetření doplňuje rovněž laboratoř, je-li stanovená koncentrace lehkých řetězců v moči zvýšená. V případě zvýšení je provedena pouze u neregistrovaných pacientů, u registrovaných v případě pozitivního nálezu 1 x ročně.
Dle nálezu typického precipitačního proužku na imunofixaci se hodnotí přítomnost/nepřítomnost a typ Bence-Jones. bílkoviny v moči.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

moč - 7 dní

Stabilita při -20°C

moč - 1 měsíc po přídavku konzervantu (azid sodný / HEPES)

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 500 laboratoř elektroforézy

Poznámka

Při požadavku: Paraprotein v moči je stanovena celková bílkovina, lehké řetězce Kappa, Lambda, příp. IgG v moči.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91397 Statim 1297 2.049,26Kč*
* Cena je pouze orientační

Vyšetření je součástí skupin

Paraprotein v moči

Monoklonální volné lehké řetězce – imunofixace