Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_BJ
Materiál Moč aktuální
Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava Zkumavka
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

48 hod., při imunofixaci do 7 dní

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

moč - 7 dní

Stabilita při -20°C

moč - 1 měsíc po přídavku konzervantu (azid sodný / HEPES)

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 500 laboratoř elektroforézy

Poznámka

Při požadavku: Paraprotein v moči je stanovena celková bílkovina, lehké řetězce Kappa, Lambda, příp. IgG v moči. Imunofixace je provedena, je-li stanovená koncentrace lehkých řetězců nebo IgG v moči zvýšená, je provedena pouze u neregistrovaných pacientů, u registrovaných 1 x ročně.
U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.
Ze sběru moče odeberte po promíchání 5 ml vzorek.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91397 Rutina 1240 1.649,20Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0-150 negativní

Vyšetření je součástí skupiny

Paraprotein