Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_BJ
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Nelze vyšetřit z nesrážlivé krve/plazmy.

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Princip stanovení

Elektroforéza s následnou imunofixací s antiséry (GAM, lehké ř. kappa, lehké ř. lambda, volné lehké ř. kappa, volné lehké ř. lambda) na agarózovém gelu

Klinické informace

Paraprotein může být vytvořen pouze z monoklonálních volných lehkých řetězců (kappa nebo lambda) imunoglobulinu. Přítomnost paraproteinu je průkazem přítomnosti patologického klonu plazmatických buněk. Typicky se vyskytuje u mnohočetného myelomu a jiných hematoonkologických onemocnění.

Interpretace

Dle nálezu typického precipitačního proužku se na elektroforéze hodnotí přítomnost/nepřítomnost a typ monoklonálních volných lehkých řetězců v séru/moči.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum - 7 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 1 měsíc

Poznámka

Imunofixace pro potvrzení monoklonálních volných lehkých řetězců je provedena, je-li stanovená koncentrace lehkých řetězců v séru/moči zvýšená.

V případě zvýšení je provedena pouze u neregistrovaných pacientů, u registrovaných v případě pozitivního nálezu 1 x ročně.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91397 Rutina 1297 2.049,26Kč*
* Cena je pouze orientační