Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_IFVLŘ
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Princip stanovení

Elektroforéza s následnou imunofixací s antiséry (GAM, lehké ř. kappa, lehké ř. lambda, volné lehké ř. kappa, volné lehké ř. lambda) na agarózovém gelu.

Klinické informace

Paraprotein může být vytvořen pouze z monoklonálních volných lehkých řetězců (kappa nebo lambda) imunoglobulinu. Přítomnost paraproteinu je průkazem přítomnosti patologického klonu plazmatických buněk. Typicky se vyskytuje u mnohočetného myelomu a jiných hematoonkologických onemocnění.

Interpretace

Vyšetření slouží k průkazu monoklonálního paraproteinu z lehkých řetězců, jeho typizaci a kvantifikaci. Vyšetření doplňuje rovněž laboratoř, je-li stanovená koncentrace lehkých řetězců v séru zvýšená. V případě zvýšení je provedena pouze u neregistrovaných pacientů, u registrovaných v případě pozitivního nálezu 1 x ročně.
Dle nálezu typického precipitačního proužku se na imunofixaci hodnotí přítomnost/nepřítomnost a typ monoklonálních volných lehkých řetězců v séru/moči.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum - 7 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 1 měsíc

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91397 Rutina 1297 2.049,26Kč*
* Cena je pouze orientační