Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ano
Zkratka S_PAPP
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Nepoužívat plazmu!

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Elektrochemiluminiscence

Klinické informace

Lidský plazmatický protein A spojený s těhotenstvím (PAPP‑A) je velký glykoprotein skládající se ze 2 podjednotek. PAPP‑A patří do rodiny metaloproteináz závislých od zinku a poprvé byl izolován ze séra těhotných žen, u kterých jeho koncentrace postupně roste až do porodu. PAPP‑A je produkován trofoblastem a vylučován do mateřského séra.

Interpretace

PAPP‑A v kombinaci s volným βhCG a sonografickým vyšetřením šíjového projasnění (NT) identifikuje během 1. trimestru (8.‑14. týden) těhotenství ženy se zvýšeným rizikem, že plod je postižený Downovým syndromem.

(zdroj: Příbalový leták PAPP-A, Roche)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 1 den

Stabilita při 4-8°C

sérum - 8 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 12 měsíců

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Pro monitorování vrozených vývojových vad použijte spec.žádanku (1.trimestr)

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81729 Rutina 431 680,98Kč*
* Cena je pouze orientační