Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_HCGB
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Nepoužívat plazmu pro screening vrozených vývojových vad !

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Elektrochemiluminiscence

Klinické informace

Lidský choriogonadotropin (HCG) patří mezi glykoproteiny, jeho molekulu tvoří dvě nekovalentně vázané podjednotky alfa a beta. Beta-podjednotka určuje biologickou a imunologickou specifitu hormonu a vykazuje značnou míru homologie s beta-podjednotkou lidského lutropinu (LH), follitropinu (FSH) a thyrotropinu (TSH). V případě LH je z 80% identická s HCG, ale C terminální konec beta-HCG je prodloužen o 32 aminokyselin. Fyziologicky je HCG sekretován syncytiotrofoblastem placenty, trofoblastickými strukturami nebo mononukleárními buňkami v případě zárodečného původu tumoru.
V tělních tekutinách je přítomna jak intaktní molekula HCG, tak i volné podjednotky. V moči se také nachází degradační produkty, jako např. tzv. beta-core fragment. Vyšetření volné koncentrace beta-podjednotky HCG (free beta‑HCG) je umožněno vhodnou kombinací monoklonálních protilátek použitých v analytickém systému.

Interpretace

- detekce chromozomálních vad v těhotenství, především při včasné diagnostice trisomie 21 - Downova syndromu během prvního trimestru, kdy plod s DS má v průměru 2 MoM free beta-HCG
- diferenciace mezi benigním a maligním trofoblastickým onemocněním
- monitorování pacientů s germinativními nádory varlat (seminomy mají často prokazatelnou pouze volnou podjednotku beta-HCG)
- ektopická produkce hCG byla popsána u řady různých histologických typů karcinomů. Nejčastěji je nacházena u karcinomů měchýře, pankreatu, děložního hrdla, ovaria, plic, prsu, žaludku a tlustého střeva.

Preanalytické podmínky
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 1 den

Stabilita při 4-8°C

sérum - 8 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 1 rok

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Pro monitorování vrozených vývojových vad použijte spec.žádanku (1.trimestr).

Nepoužívat plazmu pro screening vrozených vývojových vad !

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81707 Rutina 396 625,68Kč*
* Cena je pouze orientační