Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda AnoNe
Zkratka S_HCG.
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Elektrochemiluminiscence

Klinické informace

Lidský choriogonadotropin (hCG) je glykoproteinový hormon složený ze dvou nekovalentně spojených podjednotek a- a b- řetězce. Alfa-podjednotky všech glykoproteinů jsou identické, biologickou specifitu těchto hormonů určují beta-podjednotky.
hCG je produkováno placentou během těhotenství a slouží k udržení žlutého tělíska. U zdravých mužů a netěhotných žen je beta hCG fyziologicky produkováno v malé míře hypofýzou, měřitelné koncentrace jsou u 70% populace.
Produkovat jej mohou nádory trofoblastu, zárodečných buněk a některé netrofoblastické nádory.

Interpretace

Průkaz gravidity, detekce vrozených vývojových vad, diagnostika a monitorování terapie germinálních tumorů.
U těhotných žen vzhledem ke gestačnímu stáří se objevují snížené hodnoty při hrozícím potratu, nebo mimoděložního těhotenství. Zvýšené hodnoty se objevují u choriokarcinomu, hydatiformní moly nebo vícečetného těhotenství.

Preanalytické podmínky
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 5 dní

Stabilita při 4-8°C

sérum - 14 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 1 rok

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

Pro monitorování vrozených vývojových vad použijte spec.žádanku: Žádanka na skrínink vvv.

Při požadavku na kvantitativní výsledek i při hodnotách HCG
>10 000 IU/l uveďte na žádanku: kvant.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
93159 Rutina 206 325,48Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
14-50 Ženy (negravidní) do 1,0 IU/l
50-150 Ženy (postmenopauza) do 7,0 IU/l
14-150 Muži do 2,0 IU/l

Příbalový leták HCG+β, Roche