Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Materiál Moč aktuální

Odběrová souprava Zkumavka

Zkumavka + žlutá zátka (moč aktuální).

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 2 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

reflexní fotometrie, analýza mikroskopického obrazu

Klinické informace

Indikace k vyšetření:
Chemické vyšetření:

pH - pomocné vyšetření při hodnocení poruch ABR, a monitorace některých specifických terapií. Nezbytné pro komplexní interpretaci močového nálezu.

Bílkovina - screeningové vyšetření u nefropatií, diagnostika proteinurie

Leukocyty chemicky - screeningové vyšetření u nefropatií, diagnostika leukocyturie.

Krev - Screeningové vyšetření u nefropatií, diagnostika hematurie

Glukóza - identifikace glykosurie z prerenálních (diabetes mellitus) a renálních příčin (tubulární poruchy). Vyšetření není vhodné pro diagnostiku nebo monitoraci diabetu mellitu.

Bilirubin - pomocné vyšetření v diferenciální diagnostice hepatopatií a cholestázy.

Urobilinogen - pomo–cné vyšetření v diferenciální diagnostice hepatopatií a cholestázy.

Urobilinogen - pomocné vyšetření v diferenciální diagnostice hepatopatií a cholestázy.

Specifická hmotnost - diferenciální diagnostika nefropatií, testování tubulární funkce. Posouzení lýzy elementů v močovém sedimentu.

Ketolátky - diferenciální diagnostika poruch ABR. Diagnostika ketoacidózy.

Nitrity - barevná odezva testu není úměrná počtu bakterií, přítomnost pozitivní reakce indikuje významnou, především gramnegativní bakteriurii po dostatečné inkubaci v močovém měchýři.

Morfologické vyšetření močového sedimentu:
Erytrocyty - zvýšené množství za patologických stavů jako glomerulární postižení, tumory, infekce, urolitiáza a další. Pro odlišení erytrocyturie (hematurie) glomerulární a neglomerulární se využívá vyšetření erytrocytů ve fázovém kontrastu.

Leukocyty - leukocyty rozeznatelné v sedimentu jsou neutrofilní granulocyty. Pro odlišení lymfocytů, makrofágů, případně eozinofilů slouží speciální barvení (neprovádíme). Přítomné u nejrůznějších zánětlivých stavů jak ledvin tak vývodných močových cest (zde typicky s přítomností bakterií). Zvýšení počtu leukocytů může také svědčit o rejekci transplantované ledviny.

Tubulární buňky - vyskytují se u chorob postihujících tubuly jako je např pyelonefritida, po virových infekcích či po působení nefrotoxických látek.

Buňky přechodného epitelu - infekce dolních močových cest, urolitiáza.

Buňky dlaždicového epitelu - bez diagnostického významu, známkou nesprávného odběru

Válce - fyziologicky se mohou vyskytovat hyalinní válce. Ty se vyskytují ve větším množství např při horeččce, po větší námaze, pře dehydrataci.
Ostatní typy válců můžeme rozdělit na buněčné (erytrocytární, leukocytární, bakteriální) a bezbuněčné (granulocytární, voskové a tukové). Erytrocytární válce jsou známkou hematurie. Leukocytární válce jsou vzácné a nachází se u akutních nefritid. Granulované válce jsou druhým nejčastějším typem válců v močovém sedimentu. Jejich přítomnost v jakémkoliv počtu je jasně patologickým nálezem. Vznikají z buněčných válců postupnou degradací buněčného materiálu v jejich matrix. Voskové válce jsou konečným stádiem válců granulovaných a svědčí pro ledvinné selhání (kdy dochází k nekróze tubulárních buněk) s masivní proteinurií.

Krystaly - diagnostický význam má nálze cystinu, příp šťavelanu vápenatého (otrava ethylenglykolem).

Dále lze v moči odlišit bakterie, kvasinky (u žen, u pacientů léčených širokospektrými antibiotiky, imunosupresivními preparáty, u diabetiků a jsou známkou nedostatečné slizniční imunity) či trichomonády

Interpretace

Chemické vyšetření :
pH - vliv potravy (masitá strava acidifikuje, vegetariánská alkalizuje) a stav ABR (systémová acidóza a alkalóza z metabolických i respiračních příčin). Vliv bakteriálního přerůstání in vitro (dlouhý inteval mezi odběrem vzorku a vyšetřením).

Bílkovina – test je obzvlášť citlivý na albumin, ale méně citlivý na globulin, Bence-Jones. bílkovinu a mukoprotein. Negativní výsledek nevylučuje přítomnost těchto bílkovin.

Leukocyty chemicky – test je specificky citlivý na esterázu v granulocytech. Falešně negativní výsledky: acidická moč, vysoká specifická hmotnost, vysoká koncentrace glukózy nebo bílkoviny, některé léky. Falešná pozitivita: formaldehyd, bilirubin. Test nezachycuje lymfocyty.

Krev – test je citlivější na hemoglobin než na erytrocyty, při nepřítomnosti hemolýzy je výsledek negativní i přes přítomnost erytrocytů v sedimentu. Při rozpadu erytrocytů může být naopak počet erytrocytů v sedimentu nižší než výsledek na proužku. Falešná negativita: vysoká specifická hmotnost, proteinurie, kyselina askorbová. Falešná pozitivita: detergenty, silná kontaminace moče bakteriemi, kvasinkami nebo plísněmi.

Glukóza – falešná negativita: vyšší koncentrace kyseliny askorbové. Falešná pozitivita: pH < 4, oxidující látky.

Bilirubin – falešná negativita: vyšší koncentrace kyseliny askorbové, kyseliny močové, dusitanů, vystavení slunečnímu světlu. Falešná pozitivita: vyšší koncentrace urobilinogenu.

Urobilinogen - pozitivní reakce na urobilinogen a sterkobilin. Urobilinogen v moči chybí při úplné intra- nebo extrahepatické biliární obstrukci, Dále při patologické nebo chybějící intestinální mikrobiální flóře (novorozenci, terapie antibiotiky a selektivní střevní dekontaminace).

Specifická hmotnost - odraz tubulárních funkcí ledvin (sekrece a resorpce iontů, hospodaření s vodou). Neelektrolyty jako např, glukóza neovlivní výsledek vyšetření.

Ketolátky - stanovení acetoacetátu a acetonu, ketolátky jsou zvýšeny u nemožnosti utilizace glukózy jako energ. substrátu (hladovění, DM, vroz. poruchy metabolizmu). Betahydroxybutyrát není detekován (u ketoacidózy s dehydratací – typicky u DM 1, je v časné fáze reakce negativní, většina ketolátek je ve formě beta-OH butyrátu).

Nitrity – barevná odezva testu není úměrná počtu bakterií, přítomnost pozitivní reakce indikuje významnou, především gramnegativní bakteriurii po dostatečné inkubaci v močovém měchýři.

Morfologické vyšetření:
Bez konzervace dochází k rozpadu buněčných elementů cca do 4 hod. Uchováním v lednici může dojít k "vysrážení" krystalů.

Preanalytické podmínky

Pokyny k odběru na stránkách laboratoře: Odběr vzorku aktuální moče

Vzorek doručte bez odkladu do laboratoře.

Uchování v laboratoři 8 hodiny
Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
pH U_PH.. OKB,
LKBH Frýdlant
Moč aktuální
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 4.5 - 7.5 -
R: 41b (64,78Kč*) Přidat k tisku
Leukocyty chemicky U_LEUKch. OKB,
LKBH Frýdlant
Moč aktuální
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 0 jedn.
Přidat k tisku
Krev U_KREV OKB,
LKBH Frýdlant
Moč aktuální
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 0 jedn.
Přidat k tisku
Glukóza U_GLUK OKB,
LKBH Frýdlant
Moč aktuální
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 0 jedn.
Přidat k tisku
Aceton U_KETO OKB,
LKBH Frýdlant
Moč aktuální
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 0 jedn.
Přidat k tisku
Urobilinogen U_UBG. OKB,
LKBH Frýdlant
Moč aktuální
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 0 jedn.
Přidat k tisku
Bilirubin U_BILI OKB,
LKBH Frýdlant
Moč aktuální
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 0 jedn.
Přidat k tisku
Bílkovina U_PROt OKB,
LKBH Frýdlant
Moč aktuální
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 0 jedn.
Přidat k tisku
Specifická hustota U_HUSS OKB,
LKBH Frýdlant
Moč aktuální
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 1003 - 1035 kg/m^3
Přidat k tisku
Nitrity U_NITR OKB,
LKBH Frýdlant
Moč aktuální
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 0 jedn.
Přidat k tisku
Leukocyty LEUk_1 OKB,
LKBH Frýdlant
Moč aktuální
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 10 elem/µl
Přidat k tisku
Erytrocyty ERYk OKB,
LKBH Frýdlant
Moč aktuální
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 5 elem/µl
Přidat k tisku