Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka U_BILI
Materiál Moč aktuální

Odběrová souprava Zkumavka

zkumavka + žlutá zátka

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hodiny, rutina do 2 hodin od přijetí vzorku

Princip stanovení

Fotometrická diazo metoda

Klinické informace

Bilirubin je produktem metabolismu hemoglobinu a dalších hemoproteinů. K zániku erytrocytů a tvorbě bilirubinu dochází především ve slezině. Bilirubin je po vazbě především na albumin transportován do jater. V játrech je bilirubin konjugován s kyselinou glukuronovou, čímž se stane rozpustným, pak je transportován žlučovodem a posléze vyloučen trávícím traktem. Rozlišujeme bilirubin nepřímý, který je na albumin nebo proteiny nekovalentně vázaný a dále přímý konjugovaný s kyselinou glukuronovou.

Interpretace

Nemoci nebo stavy, u nichž je následkem hemolytických procesů zvýšena produkce bilirubinu natolik, že jej játra nestačí metabolizovat, se projevují vzestupem hladin nekonjugovaného (nepřímého) bilirubinu. Nezralost jater a některé další nemoci, u kterých je narušena konjugace bilirubinu, se rovněž projevují vzestupem hladiny nekonjugovaného bilirubinu. Obstrukce žlučovodu nebo poškození hepatocelulární struktury způsobuje nárůst hladin nekonjugovaného (nepřímého) i konjugovaného (přímého) bilirubinu v oběhu.

Zdraj : Lékařská laboratorní diagnostika, J. Kopáč, 2004, Příbalový leták Roche

Preanalytické podmínky

Pokyny k odběru na stránkách laboratoře: Odběr vzorku aktuální moče

Vzorek doručte bez odkladu do laboratoře.

Uchování v laboratoři 8 hodin

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 0 jedn.

Vyšetření je součástí skupiny

Moč chemicky a mikroskopicky