Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka Csf_LYMF-MO
Materiál Mozkomíšní mok

Odběrová souprava Zkumavka sterilní
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim, Pohotovost do 1 hod

Princip stanovení

Mikroskopicky; stanovení počtu buněk ve Fuchs-Rosenthalově komůrce.

Klinické informace

Převažujícím buněčným typem jsou za normálních okolností lymfocyty, jejich zastoupení kolísá mezi 65% - 80%. Za fyziologických poměrů převažují klidové formy elementů lymfocytární řady. Větší počet aktivovaných lymfocytů či přítomnost plazmatických buněk v likvoru je vždy jevem patologickým.
Lymfocytární pleocytóza je primárně zánětlivá a je obvyklým nálezem u serózních neuroinfekcí (u virových infekcí).
Monocytární pleocytóza je tvořena převahou elementů monocytomakrofagického systému.

Preanalytické podmínky

Dodejte ihned do laboratoře OKB.

Kontakt

485 312 507 statim
485 312 154 laboratoř mozkomíšní mok

Vyšetření je součástí skupiny

Cytologické vyšetření likvoru