Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Materiál Mozkomíšní mok

Odběrová souprava Zkumavka sterilní
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim, Pohotovost do 1 hod

Princip stanovení

Zhodnocení počtu buněk ve Fuchs-Rosenthalově komůrce, obarvení preparátu, následná fixace a odečtení preparátu

Klinické informace

Zásadní význam pro určení patologie v CSF má celkový počet jaderných elementů zjišťovaný odečtením ve Fuchs-Rosenthalově komůrce. Za fyziologický lze považovat počet 10/3. V případě vyššího počtu elementů hovoříme o pleiocytóze. Nález patologické celulární skladby při normálním počtu buněk nazýváme patologická oligocytóza. Její bližší určení se odvozuje od převažující buněčné řady nebo od buněčné řady, ve které je patologie přítomná. Zjištění buněčné skladby CSF se provádí odečtením trvalého cytologického preparátu, připraveného cytosedimentační nebo cytocentrifugační technikou a barvením základním barvením podle Maye-Grünwalda.

Interpretace

Za fyziologický lze považovat počet elementů 10/3ul = oligocytóza.

Pleocytóza (celkový počet elementů přesahuje normu):
Pleocytóza - monocytární:
Převažují monocytární buňky a je zvýšeno zastoupení jejich aktivovaných forem. Představují nespecifickou reakci na předchozí podráždění nervového systému (např. ischémie CNS, terminální fáze zánětu s úklidovou reakcí, stav po angiografii CNS).
Pleocytóza - granulocytární:
Výrazné zvýšení neutrofilních granulocytů (tisíce až desetitisíce) je typické pro hnisavé (bakteriální) záněty. Převaha eosinofilů se vyskytuje při alergických reakcích nebo při některých neuroinfekcích (parazitární, mykotické).
Pleocytóza - lymfocytární:
Pleocytóza s převahou lymfocytů včetně aktivovaných forem je charakteristický nález pro nehnisavé zánětlivé onemocnění virového původu, ale někdy i u některých bakteriálních neuroinfekcí.
Pleocytóza - tumorózní:
Nádorové elementy v likvoru mají původ v nádorech lokalizovaných v blízkosti likvorových cest nebo v maligní infiltraci mening.

Patologická oligocytóza (celkový počet elementů nepřesahuje normu, patologické je jejich zastoupení)
Patologická oligocytóza - monocytární:
Vyznačuje se převahou monocytů a zvýšeným relativním zastoupením aktivovaných monocytů. Tento nespecifický obraz může doprovázet např. krvácení do likvorových cest, kdy se mohou prokázat makrofágy s pohlcenými erytrocyty nebo terminální fázi zánětu.
Patologická oligocytóza - granulocytární:
Granulocytární oligocytóza s převahou neutrofilů je častým nálezem u počínající hnisavé i nehnisavé neuroinfekce.
Patologická oligocytóza - lymfocytární:
Je charakteristická převahou lymfocytů se zvýšeným relativním zastoupením aktivovaných forem. Přítomnost plazmatických buněk svědčí pro intratékální syntézu protilátek. Je typická pro chronické neuroinfekce a pro roztroušenou sklerózu.
Patologická oligocytóza - tumorózní:
Nádorové elementy v likvoru mají původ v nádorech lokalizovaných v blízkosti likvorových cest nebo v maligní infiltraci mening.

Preanalytické podmínky

Dodejte ihned do laboratoře OKB.

Kontakt

485 312 507 statim
485 312 154 laboratoř mozkomíšní mok

Výkony

Výkon Typ Body Cena
87447 Rutina 927 1.464,66Kč*
* Cena je pouze orientační

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Lymfo-mono v likvoru Csf_LYMF-MO OKB Mozkomíšní mok
Statim + Pohotovost + Rutina Přidat k tisku
Segmenty v likvoru Csf_SEGM OKB Mozkomíšní mok
Statim + Pohotovost + Rutina Přidat k tisku
Erytrocyty v likvoru Csf_ERY. OKB Mozkomíšní mok
Statim + Pohotovost + Rutina Přidat k tisku