Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_KVM.
Materiál Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava

Zkumavka + bílá zátka

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

1 x týdně pak do 24 hod

Preanalytické podmínky

Vzorek moče je nutné bez prodlení doručit do laboratoře.
Není-li to možné, je nutné moč konzervovat: na 1000 ml moče přidejte 5 ml 25% kyseliny chlorovodíkové a důkladně promíchejte. Teprvé poté odeberte 10 ml vzorek ze sběru moče.

Uchování v laboratoři 3 dny
Stabilita při 4-8°C

moč - 5 dní (po okyselení HCl na pH 1-2)

Stabilita při -20°C

moč - 1 měsíc (po okyselení HCl na pH 1-2)

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Dieta: 7 dní předem vynechat léky, pokud je to klinicky možné, 3 dny předem vyloučit čokoládu, kakao, černou kávu, čaj, všechny vanilkové přípravky nebo vanilkové pečivo, nápoje s chininem, omezit ovoce, zeleninu
1 den předem dodržovat fyzický a duševní klid.
U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod. Standardní doba sběru moče je 24 hod, při klinických příznacích možno zkrátit na 6 hodin.
Ze sběru moče odeberte po promíchání 10 ml vzorek.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81623 Rutina 323 429,59Kč*
* Cena je pouze orientační

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Kyselina vanilmandlová - odpad fU_KVM. OKB fU Přidat k tisku