Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_KOR.
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

chemiluminiscenční imunoanalýza

Klinické informace

Kortizol je glukokortikoidní hormon kůry nadledvin. Zásadně ovlivňuje metabolismus sacharidů, vody a elektrolytů. Jeho sekrece se řídí sekrecí ACTH a vykazuje stejný diurnální rytmus. Kortizol se uvolňuje v pulsech, které jsou zpravidla delší než 1 hodina. Frekvence a amplituda těchto pulsů ovlivňuje celkovou hladinu kortizolu. Dobře prozkoumaná je tzv. CAR (Costisol awakening response) - což je uvolnění kortisolu krátce po probuzení a vede ke vzniku peaku koncetrace kortizolu 30 – 60 min. Probuzení. Z důvodu tohoto fenoménu jsou ranní hodnoty plazmatického kortizolu nejvyšší; večerní hodnota bývá až o 50 % nižší.
Kortizol je secerován jako volný hormon, ale následně se až z 90 % váže na proteiny (zejména CBG – cortikosteroid binding protein). Celková hladina plazmatického (sérového) kortizolu je tedy ovlivněna koncetrací CBG, který stoupá např. v těhotenství nebo při terapii estrogeny.
Kortizol se metabolizuje v játrech, ale 1 % celkové koncetrace odchází nezměněné do moči.

Interpretace

Kortizol stoupá při psychickém a fyzickém stresu, dlouhodobé nemoci nebo při poruše osy hypotalamus - hypofýza (ACTH) - kůra nadledvin (kortizol). Hyperkortisolismus je známý jako Cushingův syndrom, hypokortisolismus se nazývá Addisonova nemoc (kterou trpěl např. prezident Spojených států J.F. Kennedy).
Pro diagnostiku Addisonovy choroby se doporučuje využívat stanovení kortizolu v plazmě (séru). Pro Cushingův syndrom potom stanovení kortizolu v moči.
Změny diurnálního rytmu kortizolu jsou charakteristické pro tzv. pseudo-cushingovské stavy, mezi které se řadí např. Alkoholismus, deprese nebo dlouhodobě stresové stavy.

Zdroje
Příbalový leták “Cortisol” (Abbott)
ZIMA, Tomáš, et al. Laboratorní diagnostika. Galén, 2007.
HERBERT, J. Cortisol and depression: three questions for psychiatry. Psychological medicine, 2013, 43.3: 449-469.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum - 2 týdny

Stabilita při -20°C

sérum - 1 měsíc

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Vzhledem k dennímu rytmu doporučený čas odběru mezi 7 až 9 hod ráno, příp. mezi 16 až 18 hod odpoledne nebo jako denní profil

Výkony

Výkon Typ Body Cena
93131 Rutina 205 323,90Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0-150 ranní odběr 101-535 nmol/l
0-150 odpolední odběr 79-477 nmol/l

Příbalový leták Cortisol, Abbott Laboratories