Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_KOR.
Materiál Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava

Zkumavka + bílá zátka

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod.

Preanalytické podmínky

Láhev s močí má být uchovávána během sběru při 2-8 °C nebo alespoň na chladném místě. Totéž platí i pro následující transport.

Uchování v laboratoři 3 dny
Stabilita při 4-8°C

sérum, plazma, moč - 2 týdny

Stabilita při -20°C

sérum, plazma, moč - 1 měsíc

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Dieta: 2 dny před sběrem vynechat léky s diueretickým účinkem, pokud je to možné. 1 den před sběrem a v den sběru omezit příjem čaje a kávy, vyvarovat se fyzické zátěže.
U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.
Ze sběru moče odeberte po promíchání 5 ml vzorek.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
93131 Rutina 191 254,03Kč*
* Cena je pouze orientační

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Kortizol-odpad fU_KOR OKB Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Rutina Přidat k tisku