Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_KOR.
Materiál Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava

Zkumavka + bílá zátka

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod.

Princip stanovení

chemiluminiscenční imunoanalýza

Klinické informace

Kortizol je glukokortikoidní hormon kůry nadledvin. Zásadně ovlivňuje metabolismus sacharidů, vody a elektrolytů. Jeho sekrece se řídí sekrecí ACTH a vykazuje stejný diurnální rytmus. Kortizol se uvolňuje v pulsech, které jsou zpravidla delší než 1 hodina. Frekvence a amplituda těchto pulsů ovlivňuje celkovou hladinu kortizolu. Dobře prozkoumaná je tzv. CAR (Costisol awakening response) - což je uvolnění kortisolu krátce po probuzení a vede ke vzniku peaku koncetrace kortizolu 30 – 60 min. Probuzení. Z důvodu tohoto fenoménu jsou ranní hodnoty plazmatického kortizolu nejvyšší; večerní hodnota bývá až o 50 % nižší.

Kortizol je secerován jako volný hormon, ale následně se až z 90 % váže na proteiny (zejména CBG – cortikosteroid binding protein). Celková hladina plazmatického (sérového) kortizolu je tedy ovlivněna koncentrací CBG, který stoupá např. v těhotenství nebo při terapii estrogeny.

Kortizol se metabolizuje v játrech, ale 1 % celkové koncentrace odchází nezměněné do moči.

Interpretace

Kortizol stoupá při psychickém a fyzickém stresu, dlouhodobé nemoci nebo při poruše osy hypotalamus - hypofýza (ACTH) - kůra nadledvin (kortizol). Hyperkortisolismus je známý jako Cushingův syndrom, hypokortisolismus se nazývá Addisonova nemoc (kterou trpěl např. prezident Spojených států J.F. Kennedy).
Změny diurnálního rytmu kortizolu jsou charakteristické pro tzv. pseudo-cushingovské stavy, mezi které se řadí např. alkoholismus, deprese nebo dlouhodobě stresové stavy.
Výhodou stanovení kortizolu v sbírané moči (za 24 hodin) je, že odráží celkovou denní produkci hornomu, tato hodnota tedy není zatížena diurnálním cyklem. Toho se s výhodou využívá v diferenciální diagnostice nadprodukce kortizolu (Cushingův syndrom). Z hodnoty koncetrace kortizolu ve sbírané moči počítáme tzv. odpad kortizolu, který má význam absolutní hodnoty kortizolu vyloučeného močí v průběhu jednoho dne. Tento parametr je vhodnější pro porovnání s referenčními mezemi dohledatelnými v literatuře.
Hladina močového kortizolu odpovídá koncetraci volného kortizolu v séru.

Zdroje
Příbalový leták “Cortisol” (Abbott)
ZIMA, Tomáš, et al. Laboratorní diagnostika. Galén, 2007.
HERBERT, J. Cortisol and depression: three questions for psychiatry. Psychological medicine, 2013, 43.3: 449-469.

Preanalytické podmínky

Láhev s močí má být uchovávána během sběru při 2-8 °C nebo alespoň na chladném místě. Totéž platí i pro následující transport.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum, plazma, moč - 2 týdny

Stabilita při -20°C

sérum, plazma, moč - 1 měsíc

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Dieta: 2 dny před sběrem vynechat léky s diueretickým účinkem, pokud je to možné. 1 den před sběrem a v den sběru omezit příjem čaje a kávy, vyvarovat se fyzické zátěže.
U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.
Ze sběru moče odeberte po promíchání 5 ml vzorek.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
93131 Rutina 205 323,90Kč*
* Cena je pouze orientační

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Kortizol-odpad fU_KOR OKB Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0-150 člověk 11-486 nmol
Přidat k tisku