Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_ELFO
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Nelze vyšetřit z nesrážlivé krve/plazmy (ruší fibrinogen).

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

2 pracovní dny. Při nálezu susp. homogenní frakce a provedení imunofixace 1 týden (viz Paraprotein)

Princip stanovení

Elektroforéza sérových proteinů prováděná na agarózovém gelu při alkalickém pH.

Klinické informace

Separace sérových proteinů dle jejich náboje do 6 frakcí:
albumin,
alfa-1-globuliny (α1),
alfa-2-globuliny (α2),
beta-1-globuliny (β1),
beta-2-globuliny (β2),
gama-globuliny (γ).

Kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení poskytuje informace, které jsou užitečnou podporou při laboratorní diagnostice mnoha patologií. Především slouží jako rychlá screeningová metoda k identifikaci monoklonálních gamapatií.

Interpretace

typ akutního zánětu: ↓ albuminu ↑ alfa1, alfa2, resp. beta-globulinů
typ chronického zánětu: ↓ albuminu ↑ gama-globulinů
typ prolongované hepatopatie: ↓↓ albuminu ↑↑ gama-globulinů, beta-gama můstek
typ nefrotický: ↓ albuminu, ↑ alfa2, resp. beta-globulinů
typ monoklonální gamapatie: nález atypické frakce nejčastěji v oblasti gama-globulinů, případně beta-globulinů
POZN. Některé paraproteiny komigrující s ostatními bílkovinami lze spolehlivě zachytit pouze provedením imunofixace.

Hemolýza zvyšuje frakci alfa-2-globulinů nebo beta-globulinů.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum - 3 dny
(Pozn.: vzorky séra, která nebudou zpracována do 24 hod. zamrazíme na OKB)

Stabilita při -20°C

sérum - 1 měsíc

Poznámka

V případě nálezu atypické frakce na ELFOgramu bílkovin je doplněna imunotypizace bílkovin pro průkaz a identifikaci nebo vyloučení paraproteinu (současně s tím jsou doplněna vyšetření potřebná pro vyhodnocení imunofixace: stanovení imunoglobulinů v séru, případně volných lehkých řetězců kappa a lambda v séru).

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81397 Rutina 68 107,44Kč*
* Cena je pouze orientační

Vyšetření je součástí skupin

Paraprotein g/l

ELFO bílkovin likvoru

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Albumin - ELFO S_EALB OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0-150 0,520 - 0,651 1

příbalový leták Interlab SRE 602K

R: 68b (107,44Kč*) Přidat k tisku
Alfa-1-globulin - ELFO S_EA1G OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0-150 0,010 - 0,030 1

příbalový leták Interlab SRE 602K

Přidat k tisku
Alfa-2-globulin - ELFO S_EA2G OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0-150 0,095 - 0,144 1

příbalový leták Interlab SRE 602K

Přidat k tisku
Beta-globulin - ELFO S_EBGL OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0-150 0,086 - 0,156 1

příbalový leták Interlab SRE 602K

Přidat k tisku
Gama-globulin - ELFO S_EGGL OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0-150 0,107 - 0,203 1

příbalový leták Interlab SRE 602K

Přidat k tisku