Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení nemocí z povolání

 • Diagnostika a uznávání nemocí z povolání
 • Vypracování posudků stanovujících výši odškodného za bolest a ztížené společenské uplatnění
 • Rozhodnutí o dalším pracovním zařazení a dlouhodobé sledování osob s uznanou nemocí z povolání

Aktuálně

Od  27.4.2020 budou opět na oddělení nemocí z povolání prováděna všechna vyšetření v rozsahu původní poskytované péče:

kromě nepřerušeného posuzování nových případů profesionálních poškození bude obnoveno provádění dispenzárních prohlídek osob s hlášenou nemocí z povolání, následných prohlídek i  pracovnělékařských prohlídek pro smluvní zaměstnavatele.

Kontakty na oddělení zůstávají beze změny.

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Tel: +420 485 312 765
+420 485 312 559
E-mail: dana.cermakova@nemlib.cz
Budova U
Podlaží Přízemí
Součásti pracoviště
O nás

O nás

Provádíme posuzování a hlášení nemocí z povolání ve spádové oblasti Libereckého kraje, související posudkovou činnost, průběžné sledování pacientů a případné rušení nemocí z povolání v případě odeznění jejich známek. Mezi nejčastější vyšetření, prováděná částečně přímo na závodech, patří:

Pletysmografické vyšetření s vodním chladovým testem provádíme ke stanovení diagnózy profesionální vasoneurózy a v rámci preventivních prohlídek u osob pracujících v riziku vibrací přenášených na horní končetiny, kde hrozí rozvinutí této nemoci. Dále je vyšetření indikováno u poruch vasomotoriky cév prstů, cévních nemocí k prošetření reakce na chladový nebo farmakologický podnět.

Screeningové audiometrické vyšetření provádíme jako vyhledávací u pracovníků v riziku hluku v rámci preventivních prohlídek, v případě zjištění závažnější poruchy sluchu odesíláme k dovyšetření na ušní oddělení.

Spirometrie metodou průtok-objem provádíme při podezření na profesionální onemocnění dechového ústrojí, v rámci preventivních prohlídek k vyšetření plicních funkcí u pracovníků vystavených prašnému prostředí a u pracovníků v potenciálním kontaktu s chemickými látkami s lokálně dráždivými účinky.

Všechny diagnózy profesních onemocnění jsou uvedeny v nařízení vlády 290/95 v platném znění.

Klíčové výkony a diagnózy

 • Vyšetření prstovou pletysmografií
 • Audiometrická vyšetření
 • Spirometrická vyšetření

MUDr. Dana Čermáková

primářka oddělení nemocí z povolání

Dokumenty

Dokumenty

Informované souhlasy

Časté dotazy