Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 48 hodin
  • doloží, že v době ne delší než  180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění covid-19
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení nemocí z povolání

  • Diagnostika a uznávání nemocí z povolání
  • Vypracování posudků stanovujících výši odškodného za bolest a ztížené společenské uplatnění
  • Rozhodnutí o dalším pracovním zařazení a dlouhodobé sledování osob s uznanou nemocí z povolání

Aktuálně

Od  27.4.2020 budou opět na oddělení nemocí z povolání prováděna všechna vyšetření v rozsahu původní poskytované péče:

kromě nepřerušeného posuzování nových případů profesionálních poškození bude obnoveno provádění dispenzárních prohlídek osob s hlášenou nemocí z povolání, následných prohlídek i  pracovnělékařských prohlídek pro smluvní zaměstnavatele.

Kontakty na oddělení zůstávají beze změny.

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Tel: +420 485 312 765
+420 485 312 559
E-mail: dana.cermakova@nemlib.cz
Budova U
Podlaží Přízemí
Součásti pracoviště
O nás

O nás

Provádíme posuzování a hlášení nemocí z povolání ve spádové oblasti Libereckého kraje, související posudkovou činnost, průběžné sledování pacientů a případné rušení nemocí z povolání v případě odeznění jejich známek. Mezi nejčastější vyšetření, prováděná částečně přímo na závodech, patří:

Pletysmografické vyšetření s vodním chladovým testem provádíme ke stanovení diagnózy profesionální vasoneurózy a v rámci preventivních prohlídek u osob pracujících v riziku vibrací přenášených na horní končetiny, kde hrozí rozvinutí této nemoci. Dále je vyšetření indikováno u poruch vasomotoriky cév prstů, cévních nemocí k prošetření reakce na chladový nebo farmakologický podnět.

Screeningové audiometrické vyšetření provádíme jako vyhledávací u pracovníků v riziku hluku v rámci preventivních prohlídek, v případě zjištění závažnější poruchy sluchu odesíláme k dovyšetření na ušní oddělení.

Spirometrie metodou průtok-objem provádíme při podezření na profesionální onemocnění dechového ústrojí, v rámci preventivních prohlídek k vyšetření plicních funkcí u pracovníků vystavených prašnému prostředí a u pracovníků v potenciálním kontaktu s chemickými látkami s lokálně dráždivými účinky.

Všechny diagnózy profesních onemocnění jsou uvedeny v nařízení vlády 290/95 v platném znění.

Klíčové výkony a diagnózy

  • Vyšetření prstovou pletysmografií
  • Audiometrická vyšetření
  • Spirometrická vyšetření

MUDr. Dana Čermáková

primářka oddělení nemocí z povolání

Dokumenty

Dokumenty

Informované souhlasy

Časté dotazy