Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Vzhledem k aktuální situaci a nutnosti realizace opatření k zabránění šíření infekce COVID-19 platí v celé KNL, a.s. dočasný ZÁKAZ NÁVŠTĚV na všech odděleních v Liberci, Turnově i ve Frýdlantu.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Plicní oddělení

  • Provozujeme nepřetržitou bronchoskopickou službu
  • Máme status Centra léčby a diagnostiky obtížně léčitelného astmatu
  • Spolupráce s onkology a chirurgy v rámci nemocnice a s FN Motol při specifických výkonech
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Administrativní pracovnice: +420 485 313 072
Ambulance: +420 485 312 328
Sesterna: +420 485 312 797
Budova B
Podlaží 3
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Lůžka a pokoje

27
standardních lůžek
1
nadstandardní lůžko
O nás

O nás

Zabýváme se vyšetřováním a léčbou zánětlivých, nádorových, degenerativních, metabolických, cévních i jiných onemocnění plic, průdušek, průdušnice, pohrudnice i mezihrudí (mediastina).

Spolupracujeme s Komplexním onkologickým centrem na léčbě nádorových onemocnění, s ORL u pacientů s poruchami dýchání ve spánku a s hrudní chirurgií při realizaci resekcí u nádorových i nenádorových procesů plic, pohrudnice a mediastina, při diagnostice disseminovaných plicních procesů, při léčbě pneumotoraxu a pohrudničních výpotků.

Spolupracujeme s Plicní klinikou FN v Motole při řešení patologických nálezů v průdušnici (stenty, laser). Současně s lékaři této kliniky konzultujeme komplikované plicní nálezy, včetně indikací k transplantacím plic. Od března 2006 zajišťujeme na našem oddělení nepřetržitou bronchoskopickou službu.

Provádíme také diagnostiku tuberkulózy plic i ostatních lokalizací a od roku 2006 slouží oddělení i jako Centrum léčby a diagnostiky obtížně léčitelného astmatu (MUDr. Tomáš Vencálek).

Nedílnou součástí oddělení je i kalmetizace, zajišťující především očkování dětí proti TBC.

Lékaři provádějí bronchoskopická vyšetření – s odběry materiálu ke kompletnímu histologickému, cytologickému a bakteriologickému zpracování příslušným komplementárním oddělením (patologie, biochemie a mikrobiologie). Používají při tom nejmodernější vybavení včetně videofibrobronchoskopu.

Klíčové výkony a diagnózy

  • Bronchoskopie
  • Endobronchiální ultrazvuk (EBUS)
  • Hrudní punkce
  • Kalmetizace
  • Spirometrie

MUDr. Tomáš Vencálek

primář plicního oddělení

Martina Hillová

vrchní sestra plicního oddělení

Časté dotazy