Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Centrum bariatrické a metabolické chirurgie Turnov

Chirurgie k léčbě obezity a metabolických nemocí

 • Specializované výkony pro výraznou a dlouhodobou redukci hmotnosti
 • Více než 50 % pacientů dlouhodobě zhubne alespoň 50 % své nadváhy
 • Návaznost na obory obezitologie, diabetologie, psychologie

 

 

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Tel: +420 481 446 259 (po–pá)
Lékař: +420 481 446 100
Tel. chirurgické oddělení: +420 481 446 330
Součásti pracoviště
O nás

O nás

Bariatrická chirurgie postupně prokázala jednoznačně nejlepší dlouhodobý efekt pro léčbu obezity s BMI (Body Mass Index) vyšším než 40. K výkonům jsou indikování také pacienti s BMI nižším, jestliže je předpoklad, že jim výrazný úbytek hmotnosti pomůže zlepšit celkový zdravotní stav. Chirurgický výkon naopak zvažujeme, jestliže pacient přes odpovídající nechirurgickou péči nehubne nebo není schopen dlouhodobě udržet nižší hmotnost. Musí být zřejmé, že pacient spolupracuje a dodržuje lékařská doporučení.

Spektrum výkonů sahá od málo invazivních (intragastrický balon, bandáž žaludku) po radikální, volba konkrétní metody je vždy výsledkem mezioborové práce s obory obezitologie, diabetologie a psychologie s ohledem na specifický případ každého jednotlivého pacienta.

Klíčové výkony a diagnózy

Náš tým

MUDr. Martin Hrubý

zástupce primáře chirurgie

Dokumenty
Další informace

Reference pacientů

Obecná pravidla pro indikaci bariatrických a metabolických výkonů

Indikace bariatrických výkonů

 • pacienti s BMI (Body Mass Index) ≥ 40
 • pacienti s BMI 35 až 40 s komplikacemi, u nichž je předpoklad návazných zlepšení (metabolické poruchy, kardiorespirační choroby, závažná kloubní onemocnění, závažné psychologické problémy vázané na obezitu)
 • u nemocných, kteří podstatně zhubli při konzervativní léčbě, ale začali znovu přibírat
 • také u pacientů, kteří se pod kritickou úroveň BMI dostali až konzervativní léčbou
 • pacienti s BMI 30 a výše při diabetu (cukrovce) II. typu

 

Kontraindikace bariatrických výkonů

 • jestliže není doložena žádná dosavadní obezitologická péče
 • 
pacient není schopen účasti v dlouhodobém medicínském sledování
 • 
závažné deprese a poruchy osobnosti, pokud léčba není doporučena psychiatrem se zkušeností s obézními
 • při závislosti na alkoholu nebo drogách
, u nemocí v dohledné době ohrožujících život
 • v případě nesoběstačnosti pacienta bez dlouhodobého rodinného či sociálního zázemí, které by péči zajistilo

 

Bariatrické výkony po 60. roce věku

Indikaci bariatrického chirurgického výkonu po 60. roce věku pacienta je nutno zvažovat individuálně. U těchto nemocných musí být doložen příznivý poměr rizik a prospěchu. Základním cílem chirurgického výkonu u starších pacientů je zvýšení kvality života, protože prodloužení doby dožití díky operaci je nepravděpodobné.

Vývoj bariatrické chirurgie

Díky prof. MUDr. Peškové a prof. MUDr. Friedovi byla česká chirurgie v této oblasti velmi aktivní a připsala si i světový primát první laparoskopicky provedené bandáže žaludku. Bariatričtí chirurgové se organizují pod hlavičkou IFSO (Internatiol Federation for the Surgery of Obesity and Methabolic Disorders) uznávají vlastní guidelines pro bariatrickou chirurgii a je vytvořen systém pro akreditaci bariatrických pracovišť.


Sbíraná  data postupně přesvědčují další pracoviště k zavádění bariatrických operací, excelentní výsledky při řešení diabetu II. typu nyní vedou k úvahám o snížení hranice BMI při indikacích bariatrických výkonů.

Začíná se hovořit nikoliv o chirurgii obezity, ale o chirurgii metabolických nemocí, což se odrazilo i v názvu IFSO. Dochází k plošnému rozšiřování jednotlivých metod – bandáže do severoamerického  teritoria, gastrické bypassy do Evropy. Ruku v ruce s tím jde i povědomí plátců – ti získávají dostatek údajů z validních studií, což vede k ochotě financovat tuto chirurgii.

Časté dotazy