Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Roux-Y Gastrický Bypass

Žaludeční bypass

Žaludeční bypass patří ke kombinovaným zákrokům, kde k restrikci (omezení příjmu potravy) přidáváme zásah do vstřebávání potravy, které je rovněž sníženo (malabsorbce). Tohoto efektu je dosaženo vyřazením části tenkého střeva z procesu vstřebávání potravy.
Operace tedy má dva kroky – prvním krokem je oddělení a vytvoření malé části žaludku o velikosti cca 20-40ml. Druhým krokem je potom vyřazení části tenkého střeva plastikou ve tvaru Y, kdy část tenkého střeva navazující na původní žaludek vede pouze trávicí šťávy.
Žaludeční  bypass je o něco účinnější než tubulizace žaludku, jeho větší komplikovanost ale přináší o něco vyšší riziko komplikací. Snížení vstřebávání potom přináší i nutnost trvale doplňovat vitamíny a stopové prvky a jejich hladiny pravidelně kontrolovat.
Žaludeční bypass v současné době představuje nejefektivnější léčbu  cukrovky II.typu u obézních pacientů
Žaludeční bypass má celou řadu variant, lišících se velikostí a tvarem malého žaludku, ale zejména délkou jednotlivých ramen tenkého střeva.  Proto je obtížné porovnávat  výsledky různých pracovišť.
Od roku 2015  je žaludeční bypass druhou nejčastější operací prováděnou ve světě a spolu s tubulizací žaludku představují dvě naprosto dominantní  metody bariatrické a metabolické chirurgie.