Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Tubulizace žaludku

Chirurgické rukávovité zúžení žaludku za účelem snížení příjmu potravy a redukce hmotnosti

  • vyšší účinnost operace než u bandáže žaludku
  • související změny sekrece hormonů, které příznivě ovlivňují dlouhodobý výsledek
  • radikálnější zákrok s možným vyšším výskytem komplikací

Výkon spočívá v podélném rozdělení žaludku v linii začínající cca 5 cm od pyloru a pokračující paralelně s malou křivinou do oblasti Hissova úhlu, přičemž se levá část resekovaného žaludku odstraňuje.

Vše o výkonu

Metoda je opět obstruktivní operací, v důsledku vytvořeného rukávu je opět bráněno v příjmu větších porcí potravy. Současně ale v důsledku odstranění dna žaludku je snížena hladina hormonu Ghrelinu, který se právě v této oblasti tvoří. Tento hormon je odpovědný za pocit hladu a skutečně klienti po této operaci shodně udávají výrazně nižší pocit hladu, což příznivě ovlivňuje příjem potravy. Na příznivém metabolickém efektu se potom pravděpodobně podílí i změny v sekreci duodenálních hormonů, zejména GLP-1, s dobrým efektem na inzulinorezistenci. Tato metoda je účinnější než gastrická bandáž, zde pozorujeme úspěch u cca 60% klientů. Cenou za vyšší účinnost je vyšší morbidita. U tohoto typu operace jsou popsány jak časné, tak pozdní komplikace. K časným řadíme krvácení z resekční linie a časný prosak, pozdní potom  představují  prosak s tvorbou píštělí či abscesů, vyžadující reoperace a dlouhodobé léčení. Z chirurgického hlediska je snaha o prevenci těchto komplikací, která spočívá v použití moderních endo-staplerů s třemi řadami svorek, trvale se diskutuje o vlivu přešívání resekční linie či aplikaci zesilujících materiálů, což je však extrémně nákladné. Diskuse rovněž probíhají na úrovni vlivu kalibru rukávu na výsledek. Většina autorů konstruuje rukáv podél zavedené sondy kalibru 36-42Fr. Je potřeba zdůraznit, že na rozdíl od gastrické bandáže je tato operace nevratná.

Anglický výraz pro tuto operaci je Gastric Sleeve Resection, česky tubulizace žaludku či rukávovitá resekce žaludku. Výkon vznikl původně jako část jiného operačního výkonu, tzv. biliopankreatické diverse + duodenální switch, kdy často byla sleeve resekce provedena jako první doba tohoto výkonu (Gagner). Postupně se ukázalo, že u řady klientů tato první doba byla sama o sobě dostačující, a tento výkon se začal provádět samostatně. Tento postup byl posléze v roce 2008 (Consensus meeting on Sleeve gastric resection) uznán jako plnohodnotná operace.