Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Tubulizace žaludku

Chirurgické rukávovité zúžení žaludku za účelem snížení příjmu potravy a redukce hmotnosti

 • vyšší účinnost operace než u bandáže žaludku
 • související změny sekrece hormonů, které příznivě ovlivňují dlouhodobý výsledek
 • radikálnější zákrok s možným vyšším výskytem komplikací

Výkon spočívá v podélném rozdělení žaludku v linii začínající cca 5 cm od pyloru a pokračující paralelně s malou křivinou do oblasti Hissova úhlu, přičemž se levá část resekovaného žaludku odstraňuje.

Vše o výkonu

Metoda je opět obstruktivní operací, v důsledku vytvořeného rukávu je opět bráněno v příjmu větších porcí potravy. Současně ale v důsledku odstranění dna žaludku je snížena hladina hormonu Ghrelinu, který se právě v této oblasti tvoří. Tento hormon je odpovědný za pocit hladu a skutečně klienti po této operaci shodně udávají výrazně nižší pocit hladu, což příznivě ovlivňuje příjem potravy. Na příznivém metabolickém efektu se potom pravděpodobně podílí i změny v sekreci duodenálních hormonů, zejména GLP-1, s dobrým efektem na inzulinorezistenci. Tato metoda je účinnější než gastrická bandáž, zde pozorujeme úspěch u cca 60% klientů. Cenou za vyšší účinnost je vyšší morbidita. U tohoto typu operace jsou popsány jak časné, tak pozdní komplikace. K časným řadíme krvácení z resekční linie a časný prosak, pozdní potom  představují  prosak s tvorbou píštělí či abscesů, vyžadující reoperace a dlouhodobé léčení. Z chirurgického hlediska je snaha o prevenci těchto komplikací, která spočívá v použití moderních endo-staplerů s třemi řadami svorek, trvale se diskutuje o vlivu přešívání resekční linie či aplikaci zesilujících materiálů, což je však extrémně nákladné. Diskuse rovněž probíhají na úrovni vlivu kalibru rukávu na výsledek. Většina autorů konstruuje rukáv podél zavedené sondy kalibru 36-42Fr. Je potřeba zdůraznit, že na rozdíl od gastrické bandáže je tato operace nevratná.

Anglický výraz pro tuto operaci je Gastric Sleeve Resection, česky tubulizace žaludku či rukávovitá resekce žaludku. Výkon vznikl původně jako část jiného operačního výkonu, tzv. biliopankreatické diverse + duodenální switch, kdy často byla sleeve resekce provedena jako první doba tohoto výkonu (Gagner). Postupně se ukázalo, že u řady klientů tato první doba byla sama o sobě dostačující, a tento výkon se začal provádět samostatně. Tento postup byl posléze v roce 2008 (Consensus meeting on Sleeve gastric resection) uznán jako plnohodnotná operace.