Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy v KNL,a.s.

Vážené návštěvy našich pacientů v Krajské nemocnici Liberec. V rámci bezpečí a kvality poskytované péče našim pacientům prosíme o respektování doporučených pravidel při návštěvě pacienta v KNL,a.s.

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Krajská nemocnice Liberec, a.s. vyhlašuje s okamžitou platností dočasný zákaz návštěv na Jednotkách intenzivní péče, ARO, Porodnickém oddělení, Dětském oddělení, Oddělení dětské psychiatrie, Oddělení ortopedie, v Centru následné péče a Komplexním onkologickém centru. V Nemocnici Turnov pak na Oddělení následné péče a ARO.
Vedení ostatních oddělení je oprávněno v rámci preventivních protiepidemických opatření omezit návštěvy podle svého uvážení.

Dle informací Krajské hygienické stanice došlo v Libereckém kraji k 18% nárůstu počtu nemocných s akutními respiračními infekcemi a hodnotí situaci jako počínající chřipkovou epidemii.