Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu (přítomnost třetí osoby je povolena za podmínek uvedených zde) a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Krajská nemocnice Liberec, a.s. vyhlašuje s okamžitou platností dočasný zákaz návštěv na Jednotkách intenzivní péče, ARO, Porodnickém oddělení, Dětském oddělení, Oddělení dětské psychiatrie, Oddělení ortopedie, v Centru následné péče a Komplexním onkologickém centru. V Nemocnici Turnov pak na Oddělení následné péče a ARO.
Vedení ostatních oddělení je oprávněno v rámci preventivních protiepidemických opatření omezit návštěvy podle svého uvážení.

Dle informací Krajské hygienické stanice došlo v Libereckém kraji k 18% nárůstu počtu nemocných s akutními respiračními infekcemi a hodnotí situaci jako počínající chřipkovou epidemii.