Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Včera proběhla v pořadí již XIII. Liberecká konference pro ošetřovatelský personál a téma konference Život s handicapem přilákalo bezmála 300 zdravotníků. Součástí konference byla také jako vždy výstava obrázků a prodej výrobků pacientů z naší psychiatrie.

Zahájení konference se ujal generální ředitel KNL,a.s. Richard Lukáš, který velmi působivým sdělením předal své osobní pocity a  pohledy člověka, který se ocitl na vozíku. V dopoledním bloku zazněly velmi zajímavé přednášky o tom, jaké mají potřeby naši pacienti s handicapem v oblasti poruchy zraku, sluchu, mluvy i pohybu. Se svými osobními příběhy se s námi podělila Markéta Pechová, která jako první handicapovaná plavkyně přeplavala kanál La Manche. Instruktor soběstačnosti Martin Bolek sdělil svůj příběh života na invalidním vozíku a své zkušenostmi a rady předává dále dalším pacientům liberecké spinální jednotky. Těší nás, že i Markéta Pechová našla pracovní uplatnění v našem zdravotnickém zařízení.

Odpolední blok již tradičně vyplnil vzácný host, který má k uvedené problematice nějaký vztah. Tentokrát nám bylo velikou ctí přivítat pana Zdeňka Svěráka a osobnosti z týmu Centra Paraple – paní Alenu Kábrtovou a pana Jiřího Pokutu. Bylo to velmi příjemné setkání s moudrým a velkým mužem naší kulturní scény a velkým podporovatelem Centra Paraple o.p.s. Na úvod mu byla představena naše nemocnice v netradiční vtipné prezentaci, která byla sestavená na téma názvů jeho slavných filmů a byl z ní velice nadšený. Z bezprostředních reakcí účastníků konference je zřejmé, že setkání a beseda s panem Svěrákem byla velkým zážitkem, který zůstane navždy v našich srdcích.

Sestřičky i všichni zdravotnici si zaslouží, aby neustále zaznívalo, jak je jejich povolání smysluplné a že se bez nich neobejdeme. Říjnová konference byla jednou z forem upřímného poděkování za jejich obětavou a náročnou práci, která má SMYSL.

Zde fotogalerie z akce, PR oddělení moc děkuje Standovi Peckovi za výpomoc při focení :o)