Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Na základě jednání Krajské epidemiologické komise Libereckého kraje jsou od 15. 8. 2020 opět POVOLENY NÁVŠTĚVY ve všech nemocnicích KNL, a. s. – v Liberci, Turnově i ve Frýdlantě. Nadále platí povinné nošení roušek v nemocnicích a důkladná dezinfekce rukou.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

V průběhu dubna a května budou moci pacienti KNL zhlédnout na oddělení Neurocentra v 7. podlaží pavilonu B obrazy libereckých autorů Hany Kašpárkové a Petra Jeništy. Pravidelné výstavy organizuje dobrovolnické centrum Dobromysl KNL s podporou Nadace Preciosa jako partnera projektu „Inspirujeme Vás k vytváření krásnějšího světa“.

 

Petr Jeništa, Ing., je výtvarník, který se kresbě a malbě začal intenzivněji věnovat až po ukončení své profesionální kariéry a odchodu do důchodu. Kresbu studoval u akademické malířky a docentky Evy Kubínové.

Následně se pak v dalších výtvarných kursech seznámil s jinými výtvarnými technikami a postupy u akademických malířek Lucrezie Škaloudové, Ilony Chválové a Zuzany Kadlecové. Zaujala ho kresba pastelem, kterou pak samostatně studoval u akademické malířky Blanky Brožové. V současnosti studuje figurativní tvorbu u akad. mal. J. Švihly.

Vystavené obrazy jsou vytvořeny technikou měkkého pastelu, následně fixovaného. Jsou expresionistickým vyjádřením pohledů na známou libereckou krajinu – Ještědský hřeben – ve smyslu nereálného barevného ladění. Autor se pokouší o prohloubení zájmu diváka o „zprofanovaný a zevšednělý“ pohled na tento nádherný přírodní útvar, umocněný unikátní stavbou vysílače od architekta Hubáčka.

Autor vystavoval na několika společných výstavách a v březnu tohoto roku měl samostatnou výstavu v Centru Vlasty Buriana v Liberci.

 

Hana Kašpárková, PhDr., se narodila v Brně, studovala na Vyšší průmyslové škole strojní a elektrotechnické v Břeclavi a na Univerzitě Karlově v Praze. Žije a tvoří v Liberci. Kresbě a malbě se začala věnovat v devadesátých létech minulého století a to pod vedením několika umělců: Ilony Chválové, akademické malířky Evy Kubínové, akademické malířky Blanky Brožové a také u brněnského akademického malíře Aleše Chalupy. Nyní studuje kresbu figur u akad. mal. J. Švihly.

Od počátku své tvorby se věnovala především kresbě a teprve v posledních létech tvoří svá díla suchým pastelem, temperou a akrylem. Vždy hledala poezii v reálné skutečnosti, ať již ve své figurativní tvorbě, v portrétech, zátiších, či v oblasti krajinomalby. Její práce jsou prodchnuty vlastními prožitky a touhou po jejich sdělení. Jsou kompozičně i barevně uměřené, vytvářené nejčastěji prvky realistickými.

Hana Kašpárková své práce vystavuje od roku 2003 převážně v Libereckém kraji; v Liberci, v Hrádku nad Nisou, ve Varnsdorfu a v Brně a to jak na společných, tak na samostatných výstavách.