Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

V průběhu dubna a května budou moci pacienti KNL zhlédnout na oddělení Neurocentra v 7. podlaží pavilonu B obrazy libereckých autorů Hany Kašpárkové a Petra Jeništy. Pravidelné výstavy organizuje dobrovolnické centrum Dobromysl KNL s podporou Nadace Preciosa jako partnera projektu „Inspirujeme Vás k vytváření krásnějšího světa“.

 

Petr Jeništa, Ing., je výtvarník, který se kresbě a malbě začal intenzivněji věnovat až po ukončení své profesionální kariéry a odchodu do důchodu. Kresbu studoval u akademické malířky a docentky Evy Kubínové.

Následně se pak v dalších výtvarných kursech seznámil s jinými výtvarnými technikami a postupy u akademických malířek Lucrezie Škaloudové, Ilony Chválové a Zuzany Kadlecové. Zaujala ho kresba pastelem, kterou pak samostatně studoval u akademické malířky Blanky Brožové. V současnosti studuje figurativní tvorbu u akad. mal. J. Švihly.

Vystavené obrazy jsou vytvořeny technikou měkkého pastelu, následně fixovaného. Jsou expresionistickým vyjádřením pohledů na známou libereckou krajinu – Ještědský hřeben – ve smyslu nereálného barevného ladění. Autor se pokouší o prohloubení zájmu diváka o „zprofanovaný a zevšednělý“ pohled na tento nádherný přírodní útvar, umocněný unikátní stavbou vysílače od architekta Hubáčka.

Autor vystavoval na několika společných výstavách a v březnu tohoto roku měl samostatnou výstavu v Centru Vlasty Buriana v Liberci.

 

Hana Kašpárková, PhDr., se narodila v Brně, studovala na Vyšší průmyslové škole strojní a elektrotechnické v Břeclavi a na Univerzitě Karlově v Praze. Žije a tvoří v Liberci. Kresbě a malbě se začala věnovat v devadesátých létech minulého století a to pod vedením několika umělců: Ilony Chválové, akademické malířky Evy Kubínové, akademické malířky Blanky Brožové a také u brněnského akademického malíře Aleše Chalupy. Nyní studuje kresbu figur u akad. mal. J. Švihly.

Od počátku své tvorby se věnovala především kresbě a teprve v posledních létech tvoří svá díla suchým pastelem, temperou a akrylem. Vždy hledala poezii v reálné skutečnosti, ať již ve své figurativní tvorbě, v portrétech, zátiších, či v oblasti krajinomalby. Její práce jsou prodchnuty vlastními prožitky a touhou po jejich sdělení. Jsou kompozičně i barevně uměřené, vytvářené nejčastěji prvky realistickými.

Hana Kašpárková své práce vystavuje od roku 2003 převážně v Libereckém kraji; v Liberci, v Hrádku nad Nisou, ve Varnsdorfu a v Brně a to jak na společných, tak na samostatných výstavách.