Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Začátkem prosince 2019 proběhnou stavební práce na výměně podlahové krytiny v 1. patře PIO před výtahy.

Práce budou probíhat následovně:

­– pá 6.12. 2019, od 14 hod. do so 7. 12. 2019 14 hod. – bourání dlažby na chodbě, likvidace suti
– so 7.12. 2019 – od 8 hod. – příprava podkladu pod stěrkování podlahy, penetrace
– so 7.12. 2019 – od 18 stěrkování podlahy
– so, ne 14.– 15. 12. 2019 pokládka PVC v celé chodbě

V sobotu 7. 12. 2019 bude prostor chodby v 1. patře od 18 hod. ze všech stran úplně uzavřen včetně vyřazení stanic všech výtahů (v 1. patře) z provozu. Do sekce D v 1. patře nebude po celou noc přístup vůbec. Uzavírka skončí v neděli 8. 12. 2019 ráno v 6 hod.

Po celou noc ze soboty na neděli 7. – 8. 12. 2019  budou v 1. patře v sekci B odemčeny dveře na boční požární schodiště, aby v době uzavírky hlavní chodby bylo možno odejít po tomto schodišti v sekci B do S2, kde budou po celou noc dveře rovněž odemčeny. Zejména v době bourání keramické dlažby, ale i při provádění ostatních prací bude pohyb osob v 1. patře v chodbě před výtahy omezen.

Děkujeme Vám za pochopení.