Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

V Minigalerii na 7. poschodí pavilonu interny KNL, v prostorách Neurocentra je od počátku listopadu instalována výstava obrazů umělkyně Vladimíry Bartošové. Výstava působí svěže a optimisticky a opět byla zabezpečena S-Art klubem pod záštitou Nadace Preciosa a dobrovolnického centra Dobromysl při nemocnici.

Vladimíra Bartošová bydlí a tvoří v Liberci.  Původním povoláním je konstruktérka – projektantka elektro, ale věnovala se i designu ověsových svítidel.

Po celý svůj život se zajímala o umění všeho druhu – o malířství, sochařství apod., ale ke studiu umění se dostala až ve věku, kdy byla přijata na U3V. Zde vystudovala  6 semestrů disciplíny „Dějiny umění“ a 4 semestry oboru „Výtvarné postupy moderního a současného umění“ u Mgr. Zuzany Pechové Ph.D.

Univerzita třetího věku ji přivedla i k vlastní výtvarné tvorbě. Kresbu a malbu studovala nejprve pod vedením Mgr. Ilony Chválové a později u ak. mal. Doc. Evy Kubínové. Souběžně však ještě studovala malbu a grafiku u Mgr. Lukrécie Škaloudové-Puchmajerové, Ph.D. V rámci všech uvedených studií se seznamovala s různými technikami kresby i malby.

Umělkyně je členkou S-Art klubu v Liberci, kde se dále vzdělává v kresbě a malbě pod vedením akademického malíře Jaroslava Švihly.

Vladimíra Bartošová se účastnila mnoha dlouhodobých výtvarných plenérů věnovaných studiu malby, mezi jinými i 10-denního plenéru v Polsku, konaného pod záštitou Euroregionu Nisa.

Umělkyně má ráda barevnost a pozitivní pohled na svět. Malbu přírody považuje za relaxaci. V posledním období se věnuje malbě abstraktních obrazů, ve kterých se odráží její pocity a nálady. I v tomto případě je pro ni inspirací především příroda.

Svá díla vytváří pastelem, akrylem a olejovými barvami. V posledním období také akvarelem.