Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

V dnešních dopoledních hodinách proběhlo každoroční Vítání studentů liberecké SZŠ a VOŠ do praxe v KNL, a.s. Tohoto významného dne se letos zúčastnilo 172 studentů „zdrávky“. Studenty opět přivítaly svými přívětivými slovy zástupci SZŠ a VOŠ – ředitelka Mgr. Jana Urbanová a vedoucí učitelka praktického vyučování Mgr. Jitka Teplá, za KNL, a.s. ředitelka ošetřovatelské péče Mgr. Marie Fryaufová a studenty přišla podpořit i poslankyně ČR v oboru zdravotnictví Mgr. Jana Pastuchová.

Spolupráce se studenty i jejich odborným vedením, které zaštiťuje liberecká škola, je výborná a naše nemocnice se snaží vytvářet co nejlepší pracovní podmínky pro jejich sebevzdělávání i to, aby se cítili spokojení a potřební. Součástí slavnostní akce bylo i předání šeku v hodnotě 10 tisíc Kč, které KNL, a.s. předala třídě IV. C za nejlepší studijní výsledky ve školním roce 2018/2019.