Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu (přítomnost třetí osoby je povolena za podmínek uvedených zde) a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Gratulujeme MUDr. Richardu Lukášovi, PhD., generálnímu řediteli KNL a.s. a dlouholetému přednostovi oddělení Traumatologie a Traumacentra KNL a.s., k udělení čestné medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

„Jedná se o jedno z nejvyšších lékařských ocenění a je udělováno „za výrazný přínos české a světové medicíně“. Jen vzácně je laureátem lékař celoživotně působící mimo systém fakultních nemocnic, což jen podtrhuje zásadní a mezinárodně uznávaný přínos MUDr. Lukáše v oblasti traumatologie, spondylochirurgie a zejména pak v rozvoji moderní péče o pacienty s poraněním páteře a míchy. MUDr. Lukáš je prvním nositelem medaile v historii libereckého zdravotnictví.
Ocenění je velmi významné nejen pro nemocnici v Liberci ale i pro Českou Spondylochirurgickou společnost JEP, která MUDr. Lukáše jako svého bývalého prezidenta, zakládajícího a čestného člena na udělení tohoto prestižního ocenění nominovala.“

Prof. MUDr. Petr Suchomel, PhD. a liberečtí spondylochirurgové, neurochirurgové a traumatologové