Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

V pondělí 16. 9. 2019 v podvečerních hodinách proběhlo setkání zastupitelů LK, SML a Města Turnov v přednáškovém sále KNL, na kterém byla předvedena prezentace postupu projektu Modernizace nemocnice – výstavby nového Centra urgentní medicíny a parkovacího domu. Po zahájení generálním ředitelem KNL MUDr. Richardem Lukášem, PhD., který je „otcem“ tohoto projektu, se hlavního slova ujal náměstek pro koordinaci výstavby nového pavilónu prof. Ing. Petr Moos, CSc., který také vysvětlil některé změny ve financování celé stavby. Do diskuze se zastupiteli i přítomnými zástupci vedení KNL se zapojilo také vedení akcionářů KNL – hejtman LK Bc. Martin Půta a jeho náměstek pro zdravotní péči MUDr. Přemysl Sobotka, primátor SML Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., starosta města Turnov Ing. Tomáš Hocke a zástupce finanční poradenské společnosti Deloitte Advisory s.r.o. Radek Vignát.

Aby nemocnice mohla v budoucnu praktikovat medicínu třetího tisíciletí, je důležité, aby k tomu měla odpovídající zázemí. Podpora zastupitelů v realizaci tohoto projektu je tedy více než potřebná.

Více info na: https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/novy-nemocnicni-pavilon-v-liberci-zaplati-z-uveru-akcionari-na-tom-vydelaji-20190918.html