Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy v KNL,a.s.

Vážené návštěvy našich pacientů v Krajské nemocnici Liberec. V rámci bezpečí a kvality poskytované péče našim pacientům prosíme o respektování doporučených pravidel při návštěvě pacienta v KNL,a.s.

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Ke dni 12. 8. 2021 skončilo na OKB stanovení thymidinkinázy v krevním séru.
Vzhledem k tomu, že počet požadavků na toto vyšetření byl velmi nízký, nebude dále tato laboratorní metoda již
prováděna.

Stanovení thymidinkinázy provádí Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní
nemocnice a 1. LF UK v Praze.
https://ulbld.lf1.cuni.cz/file/3810/specialni-zadanka.pdf
Ing. Kamila Křapková