Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

 

V Minigalerii Krajské nemocnice Liberec v 7. patře Pavilonu interních oborů nově vystavuje své obrazy Jana Kürthyová. Ta kromě obrazů do Minigalerie zapůjčila dalších devět obrazů i do lůžkové části liberecké Neurologie.

Jana Kürthyová žije a tvoří v Liberci. Jak sama uvádí, intenzivněji kreslí a maluje teprve poslední roky, a to především pro svou vlastní radost. Je předsedkyní S – Art klubu Liberec, kde se v kresebných a malířských technikách soustavně vzdělává pod lektorským vedením akademického malíře Jaroslava Švihly. Ve své tvorbě využívá různá média – od kresebných technik tužkou a pastelkami, přes akvarel a suché pastely až k malbě akrylem. Vytváří díla inspirovaná zvláště tím, co vidí ve svém každodenním životě a hlavně o tom, co ji přiměje zastavit se a uvědomit si, jak je život pěkný. A obrazy Jany Kürthyové jsou právě v tomto smyslu plné tvůrčího realistického optimismu a často dokážou vést diváka k úsměvu i k zamyšlení.

Obrazy Jany Kürthyové jsou k vidění až do konce září 2021.

Garantem výstavy jsou již tradičně Nadace Preciosy a dobrovolnické centrum KNL Dobromysl.