Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Od 1. listopadu je v KNL zaveden nový systém třídění pacientů na traumatologické a chirurgické ambulanci.

Protože v posledních letech dochází k trvalému nárůstu počtu ošetřených pacientů s úrazem či chirurgickým problémem, byl pro správné poskytování péče zaveden NOVÝ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ PACIENTŮ dle mezinárodní klasifikace ESI. Ta řadí pacienty do 5 KATEGORIÍ PODLE ZÁVAŽNOSTI STAVU, což v praxi znamená, že pořadí ošetření se neřídí časem příchodu, ale závažností problému, se kterým pacient přichází.

Hlavní výhodou tohoto třídění je fakt, že pacient, který potřebuje opravdu rychlou péči zdravotníků, je ihned po svém příchodu do nemocnice evidován a jeho ošetření je zahájeno co nejdříve. traumatologické a chirurgické ambulanci. Ve VŠEDNÍ DEN, v době mezi 7. a 19. hodinou, si příchozí pacienti NEVYZVEDÁVAJÍ POŘADOVÉ LÍSTKY z vyvolávacího systému jako doposud, ale při příchodu do budovy A, kde jsou ambulance umístěné, se nejdříve zaregistrují na recepci zvané TŘÍDĚNÍ (přízemí vchod A1) a sestra nebo záchranář jim přiřadí prioritu ošetření podle závažnosti stavu. Pacienty, kteří patří do jiných ambulancí, jsou správně nasměřováni na jiná oddělení v nemocnici.

Na třídění pacient obdrží barevnou kartičku s čekacím číslem a přiřazenou prioritou. V tu samou chvíli už personál uvnitř ambulancí ví, jaký pacient čeká v čekárně a podle závažnosti stavu ho ošetří. Priority jsou barevně rozlišeny a je jich celkem pět.
Na ambulance jezdí i záchranná služba, která každý den přiveze mnoho pacientů v přímém ohrožení života. O ty je postaráno na urgentním příjmu uvnitř ambulancí. Pokud přichází takový pacient na třídění, je ihned přesunut na lehátko a je monitorován na urgentní místnosti. Jedná se prioritu 1 a 2. U těchto pacientů musí zdravotníci provádět resuscitaci nebo úkony, které přímo zachraňují život. V tu dobu bývá ošetření pacientů v čekárnách zastaveno.
Přes noc a o víkendech je třídící recepce uzavřena. V tu dobu pacienti přichází a berou si číslo z kiosku vyvolávacího systému. Priority jsou přiřazeny sestrou nebo záchranářem, který pravidelně chodí do čekárny a s pacienty komunikuje. Stále platí pravidlo, že pacient ve vážnějším stavu je ošetřen dříve.

Zkušební provoz nově nastaveného způsobu odbavování příchozích již nyní ukazuje, že dochází k bezpečnějšímu a rychlejšímu ošetřování vážně nemocných pacientů. Výhodou je i včasná komunikace se zdravotníkem a to již při vstupu do budovy. To pacienta uklidňuje a rovněž eliminuje případná nedorozumění. Pacienty, kteří přicházejí s drobnými nebo neakutními obtížemi, které přímo neohrožují jejich život a zdraví, musí počítat s delší čekací dobou. V kategorii 5 to může být až 6 hodin. Pokud chtějí péči na urgentním příjmu KNL, mohou na ni vyčkat s vědomím, že až budou mít opravdu vážný stav, tak se o ně liberecká nemocnice rychle postará.