Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Dne 2. 6. 2020 jsme poprvé vyjeli s večeří pro pacienty z Liberce do Turnova. Poskytli jsme tím komfort druhého teplého jídla během dne dlouhodobě hospitalizovaným pacientům oddělení následné péče v Turnově. Teplou večeři budeme vozit do Turnova od úterý do pátku, ostatní dny se bude podávat večeře studená.

Pro tento projekt bylo potřeba vybavit stravovací provoz dvěma moderními, plně opláštěnými vozíky s aktivním ohřevem a kompletním vybavením v celkové hodnotě 550tis. Kč. bez DPH. Kapacita nového zařízení je dostatečná pro obě odd. následné péče v Turnově (51 tabletů).

Dále bylo nutné upravit logistiku dopravy a časy výdeje večeří i obědů v Turnově. Teplou večeři v ONP Turnov dostanou pacienti v 18h, přičemž se nám daří udržet požadovanou teplotu pokrmů a převoz tak odpovídá veškerým požadavkům hygieny a kvality.

Věříme, že dlouhodobě hospitalizovaní pacienti budou s teplou večeří 4x týdně spokojeni a že jsme tím zvýšili komfort jejich pobytu.