Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Dobrovolná společnost Dobromysl společně s S-art klubem Liberec představují pod  patronací Nadace Preciosa v Minigalerii KNL další umělkyni. Stává se tak poněkud netradičně v červnu, problémy s „koronou“ všechny naplánované věci – a tedy i výstavy – narušily.

V Minigalerii se představuje a do 31. 8. 2020 svá díla vystavuje paní Ludmila Kholová, která žije a tvoří v Jablonci nad Nisou.

Umělkyně se výtvarnému umění začala věnovat až po odchodu do důchodu. Svůj talent a chuť prostřednictvím kresby a malby vyjádřit svůj vztah k přírodě objevila při studiu Univerzity třetího věku při Technické univerzitě v Liberci. Mimo jiné předměty začala navštěvovat a studovat dějiny umění, malbu a kresbu a to pod vedením akademické malířky Ilony Chválové, později pak akademické malířky Doc. Evy Kubínové.

Výtvarné umění se stalo její velkou zálibou. Plně se mu věnovala a začala tvořit obrazy se zaměřením na krajinomalbu. Pod vedením  akademické malířky Ilony Chválové každoročně absolvovala letní výtvarné plenéry v různých místech Libereckého kraje, ale zúčastnila se i výtvarného kurzu v jižní Francii v regionu Lozere a letního kurzu v Chorvatsku.

Po uskutečnění každého z kurzů, soustředění, nebo dlouhodobějších plenérů, byla vytvořená díla vystavena buď v přednáškovém sále univerzitní knihovny nebo v Krajské vědecké knihovně Liberec, či v knihkupectví a antikvariátu J. Fryče Liberec.

V roce 2019 až 2020 vystavovala umělkyně své obrazy dlouhodobě na interním oddělení nemocnice v Jablonci nad Nisou.

Prvořadou snahou Ludmily Kholové je přenést reálnou krásu přírody do svých obrazů. Její výtvarný projev je uměřený, plný něhy a laskavosti. Nejraději pracuje se suchým pastelem, nebo technikou akvarelu a akrylu.